PDA

View Full Version : MDLP K23 hesaplayicisi esliginde Dogu Karadeniz ve Kafkas'lar - 1XooR
12-03-2017, 06:44 PM
MDLP K23 hesaplayicisi esliginde Dogu Karadeniz ve Kafkas'lar - 1

https://laz-colchis-dna.blogspot.com/2017/12/mdlp-k23-hesaplayicisi-esliginde-dogu.html

Onur Dincer
12-04-2017, 12:56 AM
MDLP K23 hesaplayicisi esliginde Dogu Karadeniz ve Kafkas'lar - 1

https://laz-colchis-dna.blogspot.com/2017/12/mdlp-k23-hesaplayicisi-esliginde-dogu.html

Yeni blogunuz hayırlı olsun. Son zamanlarda Türkiye ve yakın çevresinin genetiği hakkında araştırma ve blogların sayısının artması sevindirici. Sizin de bu konuda bilgi birikiminiz ve araştırmalarınızı bir blog şemsiyesi altında toparlamanız çok isabetli bir karar olmuş, sizi tebrik ederim.

İzninizle paylaştığınız blog makalenizdeki araştırmanızdaki yöntem, sonuçlar ve çıkarımlar hakkında bir takım tespitlerde bulunmak istiyorum. Araştırmanızda kullandığınız popülasyonlar hakkında bundan sonraki araştırmalarınızda başka popülasyonlar da kullanacağınızı hesaba katarak eleştiri yapma gereği duymuyorum. Araştırma için seçtiğiniz MDLP K23b kalkülatörünü komponent sayısının fazlalığı ve bu yüzden ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ben kendim pek tercih etmemekle birlikte, araştırdığınız bölgeyi ilgilendiren referans popülasyonların söz konusu kalkülatörde bol miktarda olması dolayısıyla tercih etmiş olabileceğinizi düşünerek anlayışla karşılıyorum, zaten daha sonraki araştırmalarınızda diğer GEDmatch kalkülatörlerini de kullanacağınızı belirtmişsiniz.

Şimdi gelelim yönteme. MDLP K23b kalkülatörünün yaratıcısı Vadim Verenich'in Ancestral Altaic adını verdiği komponent, adının aksine ne geçmişte ne de günümüzde Altay dilleri konuşan halklarda zirve yapıyor, onun yerine Mal'ta boy denen 24.000 yıl önce Baykal Gölü civarlarında yaşamış Mal'ta–Buret' kültürüne mensup bir çocuğun iskeletinden alınan DNA örneğinde zirve yapıyor. Mal'ta boyun MDLP K23b sonucu:

Amerindian 7.34
Ancestral_Altaic 83.13
South_Central_Asian 2.44
Arctic -
South_Indian 4.51
Australoid 0.31
Austronesian -
Caucasian -
Archaic_Human -
East_African -
East_Siberian -
European_Early_Farmers -
Khoisan -
Melano_Polynesian -
Archaic_African 0.15
Near_East -
North_African -
Paleo_Siberian -
African_Pygmy -
South_East_Asian -
Subsaharian -
Tungus-Altaic -
European_Hunters_Gatherers 2.1

%83,13! Oldukça yüksek bir yüzde. Peki ne menem bir komponenttir bu Ancestral Altaic? Kafkasoid midir, Mongoloid midir, ikisinin miksi midir, başka bir şey midir? Bunu anlamak için Mal'ta boyun diğer GEDmatch kalkülatörlerindeki sonuçlarına da bakmamız gerekecektir. O yüzden sizinle Mal'ta boyun Eurogenes K13 kalkülatörü sonucunu da paylaşmayı uygun gördüm:

North_Atlantic 6.05
Baltic 44.83
West_Med -
West_Asian 7.65
East_Med -
Red_Sea -
South_Asian 19.94
East_Asian -
Siberian -
Amerindian 20.10
Oceanian 0.26
Northeast_African -
Sub-Saharan 1.17

Eurogenes K13'teki South Asian komponentinin Kafkasoid miksli bir komponent olmasını ve Amerika yerlilerinin günümüzün Sibirya yerlilerinden daha fazla Paleolitik Sibirya üzerinden gelen Kafkasoid miksi taşıdığını hesaba katarak Mal'ta boyun Dodecad K12b kalkülatörü sonucunu da paylaşmayı uygun gördüm:

Gedrosia 24.39
Siberian 13.55
Northwest_African -
Southeast_Asian -
Atlantic_Med -
North_European 47.46
South_Asian 14.36
East_African -
Southwest_Asian -
East_Asian -
Caucasus -
Sub_Saharan 0.24

Dodecad K12b'deki South Asian komponenti Eurogenes K13'tekinden daha az Kafkasoid miksli bir Güney Asya yani Hint Alt Kıtası komponenti. Dodecad K12b'de Eurogenes K13'ün aksine Amerika yerlileri için komponent olmadığından Mal'ta boydaki Mongoloid miksi ondan daha az Kafkasoid miksli bir Mongoloid komponenti olan ve günümüz Sibirya yerlilerinde ve onlardan da en çok Nganasanlarda zirve yapan Siberian komponenti ile temsil edilmiş. Mal'ta boyun Kafkasoid komponent yüzdelerine ve Eurogenes K13'te %20 civarı South Asian taşırken Dodecad K12b'de %14 civarı South Asia taşımasına ve Eurogenes K13'te %20 civarı Amerindian taşırken Dodecad K12b'de %13,5 civarı Siberian taşımasına bakılırsa, tüm bu sonuçlar Mal'ta boyun Güney Asya ve Mongoloid kökenlerinin Kafkasoid kökeni yanında devede kulak kaldığına işaret ediyor, ki formel genetik analizler de buna işaret ediyor zaten, bu da gösteriyor ki Mal'ta boyda %83 civarına çıkan MDLP K23b'nin Ancestral Altaic komponenti Kafkasoid ağırlıklı bir komponent.

Merak edenler için Mal'ta boyun GEDmatch kit nosu: F999914.

Bütün bu izahatı niye yaptım? Araştırmanızda Kafkasoid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Ancestral Altaic ile Mongoloid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Tungus-Altaic'i toplayıp "Altay etkisi" olarak takdim etmeniz bilimsel değil pek, hele de bu komponentlerin aynı bölge ve zaman aralığı ile irtibatlı olmaması göze alındığında. Vadim Ancestral Altaic komponentine daha doğru bir isim olan ANE ya da Mal'ta ismini verse muhtemelen bu hataya düşmeyecektiniz. Zaten Ancestral Altaic komponentinin Türkiye yerli halkları içinde Türkler yerine Kürtlerde zirve yapıyor olması ve Rumlar, Ermeniler ve Lazlarda da gürültü seviyesinin üzerinde çıkması Ancestral Altaic komponentinin nasıl bir komponent olduğu konusunda bize çok şey söylüyor.

Araştırmanızın sonuçlarına gelince, araştırmanızda Bayburt'tan tek bir örnek var ve öyle görülüyor ki Türki mikssiz biri Türk etnisitesine mensup bile olsa. Erzurumlu örnekler de Türki mikssiz ama sanırım hepsi olmasa da birçoğu Türki miks olmadığını çoktandır genetik testlerle gördüğümüz İspir ilçesinden (ve hayır, bazılarının iddia ettiğinin aksine, bu İspirliler Hemşin'den göçme değil, oranın yerlileri ve kendilerini Türk olarak görüyorlar Türki miksleri olmasa da). Karslılarda Türki miks var ama onlar makalenizde de dediğiniz gibi muhtemelen Azeri göçmenler ki sonuçları Azerilere uyuyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de Türki miks yok, oraların Türkleri arasında bile (Trabzon'un en batısındaki Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin Türklerinin birçoğunda Türki miks var Çepni boyu bağlarından dolayı, ama onlar araştırmanıza dahil değil sanırım), ve oralarda etnik gruplar arasında genetik fark bayağı düşük olmakla beraber bazı farklar da görülebiliyor, Rizeliler ve Artvin Lazları Caucasian yani Kafkasyalı komponentinin yüksekliği ile diğer gruplardan biraz ayrışmış mesela. Artvin'in Türkü sanırım Ahıska göçmeni, muhtemelen o yüzden Ermenilere yakınlık var genetiğinde, zira elimizdeki Ahıska Türkü genetik sonuçları Ermeni ile Laz arası görünüyor. Hemşinlilerin sonuçları Ermeniler gibi. Trabzonlular da Lazdan çok Ermeniler gibi görünüyor genetikte. Giresunlular ortalamada Türki miksli Anadolu Türkü gibi, ama bazı Giresunlularda Mongoloid komponent toplamı çok yüksek çıkıyor muhtemelen Çepni boyu bağlarından ötürü, Mongoloid ortalamalarının Anadolu Türkü Mongoloid ortalamasının üzerinde çıkması anlaşılır bir şey o yüzden.

Kqokanm
12-04-2017, 03:22 AM
Yeni blogunuz hayırlı olsun. Son zamanlarda Türkiye ve yakın çevresinin genetiği hakkında araştırma ve blogların sayısının artması sevindirici. Sizin de bu konuda bilgi birikiminiz ve araştırmalarınızı bir blog şemsiyesi altında toparlamanız çok isabetli bir karar olmuş, sizi tebrik ederim.

İzninizle paylaştığınız blog makalenizdeki araştırmanızdaki yöntem, sonuçlar ve çıkarımlar hakkında bir takım tespitlerde bulunmak istiyorum. Araştırmanızda kullandığınız popülasyonlar hakkında bundan sonraki araştırmalarınızda başka popülasyonlar da kullanacağınızı hesaba katarak eleştiri yapma gereği duymuyorum. Araştırma için seçtiğiniz MDLP K23b kalkülatörünü komponent sayısının fazlalığı ve bu yüzden ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ben kendim pek tercih etmemekle birlikte, araştırdığınız bölgeyi ilgilendiren referans popülasyonların söz konusu kalkülatörde bol miktarda olması dolayısıyla tercih etmiş olabileceğinizi düşünerek anlayışla karşılıyorum, zaten daha sonraki araştırmalarınızda diğer GEDmatch kalkülatörlerini de kullanacağınızı belirtmişsiniz.

Şimdi gelelim yönteme. MDLP K23b kalkülatörünün yaratıcısı Vadim Verenich'in Ancestral Altaic adını verdiği komponent, adının aksine ne geçmişte ne de günümüzde Altay dilleri konuşan halklarda zirve yapıyor, onun yerine Mal'ta boy denen 24.000 yıl önce Baykal Gölü civarlarında yaşamış Mal'ta–Buret' kültürüne mensup bir çocuğun iskeletinden alınan DNA örneğinde zirve yapıyor. Mal'ta boyun MDLP K23b sonucu:

Amerindian 7.34
Ancestral_Altaic 83.13
South_Central_Asian 2.44
Arctic -
South_Indian 4.51
Australoid 0.31
Austronesian -
Caucasian -
Archaic_Human -
East_African -
East_Siberian -
European_Early_Farmers -
Khoisan -
Melano_Polynesian -
Archaic_African 0.15
Near_East -
North_African -
Paleo_Siberian -
African_Pygmy -
South_East_Asian -
Subsaharian -
Tungus-Altaic -
European_Hunters_Gatherers 2.1

%83,13! Oldukça yüksek bir yüzde. Peki ne menem bir komponenttir bu Ancestral Altaic? Kafkasoid midir, Mongoloid midir, ikisinin miksi midir, başka bir şey midir? Bunu anlamak için Mal'ta boyun diğer GEDmatch kalkülatörlerindeki sonuçlarına da bakmamız gerekecektir. O yüzden sizinle Mal'ta boyun Eurogenes K13 kalkülatörü sonucunu da paylaşmayı uygun gördüm:

North_Atlantic 6.05
Baltic 44.83
West_Med -
West_Asian 7.65
East_Med -
Red_Sea -
South_Asian 19.94
East_Asian -
Siberian -
Amerindian 20.10
Oceanian 0.26
Northeast_African -
Sub-Saharan 1.17

Eurogenes K13'teki South Asian komponentinin Kafkasoid miksli bir komponent olmasını ve Amerika yerlilerinin günümüzün Sibirya yerlilerinden daha fazla Paleolitik Sibirya üzerinden gelen Kafkasoid miksi taşıdığını hesaba katarak Mal'ta boyun Dodecad K12b kalkülatörü sonucunu da paylaşmayı uygun gördüm:

Gedrosia 24.39
Siberian 13.55
Northwest_African -
Southeast_Asian -
Atlantic_Med -
North_European 47.46
South_Asian 14.36
East_African -
Southwest_Asian -
East_Asian -
Caucasus -
Sub_Saharan 0.24

Dodecad K12b'deki South Asian komponenti Eurogenes K13'tekinden daha az Kafkasoid miksli bir Güney Asya yani Hint Alt Kıtası komponenti. Dodecad K12b'de Eurogenes K13'ün aksine Amerika yerlileri için komponent olmadığından Mal'ta boydaki Mongoloid miksi ondan daha az Kafkasoid miksli bir Mongoloid komponenti olan ve günümüz Sibirya yerlilerinde ve onlardan da en çok Nganasanlarda zirve yapan Siberian komponenti ile temsil edilmiş. Mal'ta boyun Kafkasoid komponent yüzdelerine ve Eurogenes K13'te %20 civarı South Asian taşırken Dodecad K12b'de %14 civarı South Asia taşımasına ve Eurogenes K13'te %20 civarı Amerindian taşırken Dodecad K12b'de %13,5 civarı Siberian taşımasına bakılırsa, tüm bu sonuçlar Mal'ta boyun Güney Asya ve Mongoloid kökenlerinin Kafkasoid kökeni yanında devede kulak kaldığına işaret ediyor, ki formel genetik analizler de buna işaret ediyor zaten, bu da gösteriyor ki Mal'ta boyda %83 civarına çıkan MDLP K23b'nin Ancestral Altaic komponenti Kafkasoid ağırlıklı bir komponent.

Merak edenler için Mal'ta boyun GEDmatch kit nosu: F999914.

Bütün bu izahatı niye yaptım? Araştırmanızda Kafkasoid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Ancestral Altaic ile Mongoloid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Tungus-Altaic'i toplayıp "Altay etkisi" olarak takdim etmeniz bilimsel değil pek, hele de bu komponentlerin aynı bölge ve zaman aralığı ile irtibatlı olmaması göze alındığında. Vadim Ancestral Altaic komponentine daha doğru bir isim olan ANE ya da Mal'ta ismini verse muhtemelen bu hataya düşmeyecektiniz. Zaten Ancestral Altaic komponentinin Türkiye yerli halkları içinde Türkler yerine Kürtlerde zirve yapıyor olması ve Rumlar, Ermeniler ve Lazlarda da gürültü seviyesinin üzerinde çıkması Ancestral Altaic komponentinin nasıl bir komponent olduğu konusunda bize çok şey söylüyor.

Araştırmanızın sonuçlarına gelince, araştırmanızda Bayburt'tan tek bir örnek var ve öyle görülüyor ki Türki mikssiz biri Türk etnisitesine mensup bile olsa. Erzurumlu örnekler de Türki mikssiz ama sanırım hepsi olmasa da birçoğu Türki miks olmadığını çoktandır genetik testlerle gördüğümüz İspir ilçesinden (ve hayır, bazılarının iddia ettiğinin aksine, bu İspirliler Hemşin'den göçme değil, oranın yerlileri ve kendilerini Türk olarak görüyorlar Türki miksleri olmasa da). Karslılarda Türki miks var ama onlar makalenizde de dediğiniz gibi muhtemelen Azeri göçmenler ki sonuçları Azerilere uyuyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de Türki miks yok, oraların Türkleri arasında bile (Trabzon'un en batısındaki Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin Türklerinin birçoğunda Türki miks var Çepni boyu bağlarından dolayı, ama onlar araştırmanıza dahil değil sanırım), ve oralarda etnik gruplar arasında genetik fark bayağı düşük olmakla beraber bazı farklar da görülebiliyor, Rizeliler ve Artvin Lazları Caucasian yani Kafkasyalı komponentinin yüksekliği ile diğer gruplardan biraz ayrışmış mesela. Artvin'in Türkü sanırım Ahıska göçmeni, muhtemelen o yüzden Ermenilere yakınlık var genetiğinde, zira elimizdeki Ahıska Türkü genetik sonuçları Ermeni ile Laz arası görünüyor. Hemşinlilerin sonuçları Ermeniler gibi. Trabzonlular da Lazdan çok Ermeniler gibi görünüyor genetikte. Giresunlular ortalamada Türki miksli Anadolu Türkü gibi, ama bazı Giresunlularda Mongoloid komponent toplamı çok yüksek çıkıyor muhtemelen Çepni boyu bağlarından ötürü, Mongoloid ortalamalarının Anadolu Türkü Mongoloid ortalamasının üzerinde çıkması anlaşılır bir şey o yüzden.

Ancestral_Altaic konusunda katılıyorum. Beni bayağı şaşırtan bir komponentti o uzun süredir mongoloid zannediyordum.
Erzurum'a gelirsek, Erzurum'un ortalaması bence yerine göre değişir sonuçta bayağı büyük bir il. İspir civarından doğu avrasyanın çıkmaması normal çünkü Erzurum'un kuzeyinden. Orta Erzurum sonuçları farklı çıkabilir. Güney Erzurum'da da bildiğim kadarıyla sadece Kürtler var.
Türk mongoloid ortalaması 8% ila 14% civarı olması lazım. ben genelde 10-15% diyorum lakin bu değişebilir de. Açıkçası ortalama bi Türk mongoloid dnasından bahsedemiyorum tam olarak bu Türk'ten Türk'e değişiyor. Kesin ortalama vermek yerine "range" vermek daha mantıklı.

Bu arada 2014'teki 16 Türk üzerinde yapılan bir study'deki kit numaralarını hala arkadaştan bekliyorum. Eğer düzelttiyse allah razı olsun düzeltemesiyse nasip değilmiş. her halükarda kit numaralarını almaya çalışacağım ama.

Onur Dincer
12-04-2017, 01:33 PM
Ancestral_Altaic konusunda katılıyorum. Beni bayağı şaşırtan bir komponentti o uzun süredir mongoloid zannediyordum.
Erzurum'a gelirsek, Erzurum'un ortalaması bence yerine göre değişir sonuçta bayağı büyük bir il. İspir civarından doğu avrasyanın çıkmaması normal çünkü Erzurum'un kuzeyinden. Orta Erzurum sonuçları farklı çıkabilir. Güney Erzurum'da da bildiğim kadarıyla sadece Kürtler var.
Türk mongoloid ortalaması 8% ila 14% civarı olması lazım. ben genelde 10-15% diyorum lakin bu değişebilir de. Açıkçası ortalama bi Türk mongoloid dnasından bahsedemiyorum tam olarak bu Türk'ten Türk'e değişiyor. Kesin ortalama vermek yerine "range" vermek daha mantıklı.

Bu arada 2014'teki 16 Türk üzerinde yapılan bir study'deki kit numaralarını hala arkadaştan bekliyorum. Eğer düzelttiyse allah razı olsun düzeltemesiyse nasip değilmiş. her halükarda kit numaralarını almaya çalışacağım ama.

Evet, Anadolu Türkü Mongoloid ortalaması bayağı değişiyor, %10 civarı olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla Anadolu'nun bilhassa iç bölgelerinde %10 altında Mongoloidli olanlar çoğunluk olmakla beraber bazı yüksek Mongoloidli bireyler oralardaki ortalamayı yükseğe çekiyor. Batı Anadolu'nun kıyıya yakın kesimlerinin Türklerinde ise (Balkan kökeni filan olmayanlarında) %10 üstü Mongoloidli olanlar çoğunluk olabilir, Giresun'un durumu da buna benzer olabilir bu bakımdan, ama Giresun'un sanırım kıyı kesimlerinde Mongoloid iç kesimlerinden daha düşük.

Balkan Türklerinde ise ortalama Mongoloid her halükarda %10'un altında, %10 üzerinde Mongoloidli Balkan Türkü sonucuna rastlamadım henüz. Balkan Türklerinin Mongoloid ortalaması %5 civarı olabilir gördüğüm kadarıyla.

XooR
12-04-2017, 02:12 PM
Onur bey, tesekkurler detayli anlatiminiz icin. Sizin gibi birkac kisi daha ayni elestiride bulundu ve yaziyi guncelledim. Ancestral Altaic olarak isimlendirilmesi beni yaniltti. K23'u secmemin nedeni sizin de belirttiginiz gibi populasyon ortalamalarinda Gurcu'leri etnik olarak ayirip vermesi. Yazinin 2. bolumunun sonunda da o ortalamalarla calisma sonucu cikan ortalamalari karsilastiracagim. Dogu Karadeniz ve cevresindeki bolgelerden kit no sayilari yukseldikce daha net bir tablo gorebiliriz. Trabzon bu baglamda 41 ornek ile en detayli ortalamaya sahip, diger illerdeki sayilarda Trabzonun yarisina ulassa ortalamalar yerini bulur diye dusunuyorum.

Yine Trabzon icin konusursak kullanilan 41 ornegin hepsinin detayli soy agacina ulasmak malesef imkansiz. En fazla benim yapabilecegim Dogu ve Bati Trabzon olarak ayirip analiz etmek olabilir. Nerdeyse yarisinin da Trabzonlu olmasi disinda detayli ilce bilgileri de mevcut degil. Elbette ki bu sekil bir bilgi mevcut olsa Trabzon veya baska iller icin bile ilce bazinda haritalandirma yapilabilir. Onemli olan tum bu bilgileri ortak bir cati altinda toplayabilmek. Bu noktada gedmatch ID bazli bilgi degis tokusuna veya ortak bir cloud uzerinden calismaya ihtiyacimiz var. Bu konularla ilgilenenlerin sayisi gun gectikce artiyor dolayisiyla herkesin ayni isi tekrar tekrar yapmasi yerine ortak bir cloud'da excel dosyalarini paylasima acsak herkes icin hem zamandan kazanc hemde bilgi bazli genisleme yaratmis oluruz cunku bu tarz calismalarda dataset ve bu datasetin guvenilirligi en onemli kriter.

Onur Dincer
12-04-2017, 02:35 PM
Onur bey, tesekkurler detayli anlatiminiz icin. Sizin gibi birkac kisi daha ayni elestiride bulundu ve yaziyi guncelledim. Ancestral Altaic olarak isimlendirilmesi beni yaniltti. K23'u secmemin nedeni sizin de belirttiginiz gibi populasyon ortalamalarinda Gurcu'leri etnik olarak ayirip vermesi. Yazinin 2. bolumunun sonunda da o ortalamalarla calisma sonucu cikan ortalamalari karsilastiracagim. Dogu Karadeniz ve cevresindeki bolgelerden kit no sayilari yukseldikce daha net bir tablo gorebiliriz. Trabzon bu baglamda 41 ornek ile en detayli ortalamaya sahip, diger illerdeki sayilarda Trabzonun yarisina ulassa ortalamalar yerini bulur diye dusunuyorum.

Yine Trabzon icin konusursak kullanilan 41 ornegin hepsinin detayli soy agacina ulasmak malesef imkansiz. En fazla benim yapabilecegim Dogu ve Bati Trabzon olarak ayirip analiz etmek olabilir. Nerdeyse yarisinin da Trabzonlu olmasi disinda detayli ilce bilgileri de mevcut degil. Elbette ki bu sekil bir bilgi mevcut olsa Trabzon veya baska iller icin bile ilce bazinda haritalandirma yapilabilir. Onemli olan tum bu bilgileri ortak bir cati altinda toplayabilmek. Bu noktada gedmatch ID bazli bilgi degis tokusuna veya ortak bir cloud uzerinden calismaya ihtiyacimiz var. Bu konularla ilgilenenlerin sayisi gun gectikce artiyor dolayisiyla herkesin ayni isi tekrar tekrar yapmasi yerine ortak bir cloud'da excel dosyalarini paylasima acsak herkes icin hem zamandan kazanc hemde bilgi bazli genisleme yaratmis oluruz cunku bu tarz calismalarda dataset ve bu datasetin guvenilirligi en onemli kriter.

Ancestral Altaic komponenti ile ilgili yapılan eleştirileri dikkate alıp makalenizde değişiklikler yaptığınız için çok teşekkürler.

Cloud öneriniz konusunda size yüzde yüz katılıyorum. Ben de bu oluşturulacak clouda elimden gelen katkıyı yapmaya hazırım. Çevremdeki arkadaşları da katkı yapmaya davet edeceğim. Bu konuda bir girişiminiz olursa bu forum üzerinden bize duyuru yapabilirsiniz, böylece biz ve diğer arkadaşlar size ivedilikle katkılarını sunacaktır. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve genetik projeleri arasında işbirliği yapılan çalışmaların daha bilimsel ve verimli olmasını sağlayacaktır. Sizi genetik projeler arası işbirliği ruhunun gelişmesi yönündeki çabalarınızdan dolayı da ayrıca kutlarım.

XooR
12-11-2017, 02:12 PM
MDLP K23 hesaplayicisi esliginde Dogu Karadeniz ve Kafkas'lar - 2

https://laz-colchis-dna.blogspot.com/2017/12/mdlp-k23-hesaplayicisi-esliginde-dogu_9.html

eolien
12-11-2017, 04:20 PM
Merhaba,

Daha önce de istatistik konusunda hafiften serzenişte bulunmuştum. Şahsen bu verileri ve verilen emeği çok değerli buluyorum, özellikle örnek sayısı 100 ve üzerinde olduğu için.

Ama ortalamaları hazırlarken standart sapmaların vs hesaplanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü iki verinin mesela %20 ile %27 nin farklı olup olmadığını istatistik dışında daha iyi gösteren bilimsel bir yöntem var mı emin değilim.

kolay gelsin,

Serdar Varol
04-21-2021, 04:09 PM
Yeni blogunuz hayırlı olsun. Son zamanlarda Türkiye ve yakın çevresinin genetiği hakkında araştırma ve blogların sayısının artması sevindirici. Sizin de bu konuda bilgi birikiminiz ve araştırmalarınızı bir blog şemsiyesi altında toparlamanız çok isabetli bir karar olmuş, sizi tebrik ederim.

İzninizle paylaştığınız blog makalenizdeki araştırmanızdaki yöntem, sonuçlar ve çıkarımlar hakkında bir takım tespitlerde bulunmak istiyorum. Araştırmanızda kullandığınız popülasyonlar hakkında bundan sonraki araştırmalarınızda başka popülasyonlar da kullanacağınızı hesaba katarak eleştiri yapma gereği duymuyorum. Araştırma için seçtiğiniz MDLP K23b kalkülatörünü komponent sayısının fazlalığı ve bu yüzden ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ben kendim pek tercih etmemekle birlikte, araştırdığınız bölgeyi ilgilendiren referans popülasyonların söz konusu kalkülatörde bol miktarda olması dolayısıyla tercih etmiş olabileceğinizi düşünerek anlayışla karşılıyorum, zaten daha sonraki araştırmalarınızda diğer GEDmatch kalkülatörlerini de kullanacağınızı belirtmişsiniz.

.....


Yazınız google'da bir şey ararken önüme çıktı. Yazalı da çok olmuş. Ancak gördüğüm lüzum üzerine cevap verme ihtiyacı hissettim. Nedir bu lüzum. Gözünüzün önündekini görmemek için baya gözlerinizi kaçırmışsınız.

1. Yazınızın anafikri Antik Altay Mongoloid mi, kafkasoid mi ? Neden böyle bir ayrıma gitme gereği duyuyorsunuz. İnsanlık sadece bu 2 fenotipten mi oluşuyor. 24.000 yıl önce Avrasyalılar ilk olarak Kafkasoidler ve Mongoloidler olarak ayrıldı sizde oradaydınız herhalde. MDLP k23b hesaplayıcı, insanlığı 23 genetik tipe bölmüş. Senin derdine bak. Siyah mı beyaz mı. Arabalar vites istemlerine, motor tiplerine, yakıt tipine göre, şasi tipine göre göre göre göre gruplara ayrılmış. Sen bu araba kamyon mu, otomobilmi diye anlamaya çalışıyorsun. Bunun cehalet olmadığı kesin.

2. Ancestral_Altaic coğrafi işareti Türklerden çok Kürtlerde gözüküyor diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunu sallamışsınız bas baya.

3. Malta Boy'un bulunduğu yer nere ? Kuzey Afrika'mı ? Baltıklar mı ? Hindistan mı ? :) Baykal Gölü. Maalesef bu sanki hiç bir şey ifade etmiyormuş gibi geçip gitmişsiniz.

4. Bugün Ancestral_Altaic coğrafi işareti en çok kimlerde bulunur. Altay'daki Tubalarda (Kafkasoid yapmaya zorladığınız, alıntıladığınız yazıdaki Karadenizli Lazlarda gözüktüğünden 15-25 kat fazla) sonra Ugor (Ugorlarda genetik olarak Finlilere değil Türkler benzer) halklarında sonra Udmurtlarda .... :) Ancestral Altay Türklerden yine Hakaslarda % 20, Sibirya Tatarlarında % 15, Başkurtlarda % 15, Altaylılarda % 15. Türk olmayanlarda ise % 1-5'e varan oranlarda. Onlarında Türklükle ilişkileri sebebiyle. Yani konunun ne olduğu aslında apaçıktır. Ancestral Altay coğrafi işareti Kuzey Türklüğüne ait bir parça, Türklüğün tarihi damarlarından birisi. Yok bu Mongoloidmiydi, Kafkasoidmiydi diye konunun üstünü kapatamazsınız. European_Early_Farmers bileşeninin en çok Sardunyalılarda gözükmesinin anlamı neyse, bu da odur. European Early Farmers bileşeni ile Sardunyalılar arasındaki ilişki ne ise South İndian ile Dravidler ve Hintliler arasındaki ilişki .... ne ise Ancestral_Altaic ile Türkler arasındaki ilişkide odur.

Bu coğrafi iz, Türklerin genetik damarlarından biriyse neden BÜTÜN Türklerde % 60-70 gibi yüksek bir oranda bulunmaz. İki nedeni var. 1. Bu coğrafi iz çok eski. 24.000 yıl öncesi. 2. Türkler genetik çeşitliliği en yüksek olan millet. Buda geniş coğrafyalara yaşamak, oralara hükmetmek ve daha geniş coğrafyalarla ilişki kurmaktan geliyor. Binyıllar boyunca bir dağın dibinde yaşasalardı, şimdi adını pek önemsemediğimiz kabileler ve halklar gibi bugünde çok yüksek oranlarda bulunurdu. Tubalarda ondan yüksek.

"Ne menem bir şeymiş." Hiç menem falan bir şey değil. Senin işine gelmemiştir. Çok basit. 24.000 yıl önce Baykal gölünde tespit edilmiş, bir grup insanı anlatıyor. Bugün o insanların en çoğu Türkler içinde, ve çok az bir kısmı da Türklerle ilişki kurmuş halklar içinde.

5. Ancestral Altaic işareti coğrafi yakınlığa rağmen Moğollarda ve Tunguzlarda az gözükür. Bu şu demektir. Tunguz Altay işaretinden başka Türk ve Ugor halklarının oluşumunda, bugün adını Ancestral Altaic andığımız Güney Sibirya kökenli başka bir grup insan var. İlgilenenler için Türkçe'nin kökeninin de de buraya paralel aranması gerektiğini düşünüyorum.

6. Kafkasya civarında görülür. Tabi ki görülür. Neden görülmesin. Türklerin bölgeyle coğrafi ilişkisi var. Kafkasyanın kuzeyinden Türkler yaşıyor. Yüzlerce yıl güneye de hakim olmuşlar. Kafkas geçitlerini geçi Anadolu'ya girmişler, Suriye'ye gitmişler. Görülen oran % 1-5 civarında. % 50 değil. :) İranda yaşayan İrani olduğu kesin olan İrani'lerde (Farslar, Kürtler) oranı % 2'dir. Kuzey Kafkasyalılarda (Çeçenler, Çerkezler) da, güney Kafkasyalılardan daha fazla gözükür. Yani Ancestral Altay daha çok kuzeyde yayılım göstermiştir.


7. Malta Boy'un MDLP k23b sonucunda en şaşırtıcı sonuç bu.

Ancestral_Altaic 83.13
South_Central_Asian 2.44
South_Indian 4.51

Güney Hindistan bileşeninin, onun Kuzeyini temsil eden, İranilerde, Güney Kafkasyalılarda ve Güney Türklerinde (Oğuzlar, Özbekler), Hintlilerde ve bazı Dravidlerde bulunan, bugün en çok ise Dravidlerden Brahui'lerde, Hint'lilerden Makranilerde, İraniler'den Kalaşlar'da gözüken Güney Orta Asya bileşeninden fazla olması. Çünkü genetik ilişkilerde coğrafi yakınlık ve fiziki yapı bir kural gibi en önemli etken olmasına rağmen, bu onunla çelişiyor. Bu ilişki Afrika'dan gelen insanın Sibirya uzanan ilk göçüyle mi alakalı. Eğer öyle ise bu Kuzey Afganistan'da yaşayan İraniler'den sayılan ve Ancestral Altaic bileşeninin daha Kuzey'deki Taciklerden daha fazla taşıyan taşıyan, Yagnobi, Rushan, Shugnan ve Ishkashim'lerin dumurumu da açıklaya bilirmi. Bu Ancestral Altaic işaretinin izinin sürülmesi halen yanıtlayamadığımız Orta Asya tarihine bence ışık tutacak. Umarım tarihçilerde farkındadır.

8. Bir başka konuda Dodecat ve Eurogenes'in Asya'daki genetik ilişkileri anlamada ne kadar yetersiz oldukları. MDLP K23b hesaplayıcısında Malta Boy'da Slavların, Germenlerin ve Finlilerin ana kolu olan Avrupa Avcı toplayıcıları % 0 olmasına rağmen, Dodecat'e baksak Malta Boy'u Kuzey Avrupa ile Hint-İrani karışımı sanacağız. Oysa MDLP gösteriyor ki bugün Altaylarda yaşayan Türk halklarından Tubalara çok çok yakın. Binlerce seneye rağmen. Avrupa ile ilişkisi ise sadece sıfır.

Bu komediyi veya saptırmayı Yanmaya kalıntılarında da yaptılar. Yamnaya'lılara en çok benzeyenlerden olan Ugor halkları, hiç Avrupa Avcı Toplayıcılığı işareti taşımamasına rağmen, Avrupalıların ataları olduğu nasıl da masal gibi anlatılıyordu. Fotoğrafın konuyu tamamen yanlış gösterecek bir tarafını al, ondan sonra gelsin Kafkaslardan köken alıp, batıya doğru Avrupa uygarlıklarını, doğruya doğru gidip Andronovo, Afanesyevo.... kültürlerini, güney-doğuya gidip Hint uygarlığını, güneye inip Anadolu uygarlıklarını yaratan Hint_Avrupalılar masalları.

Sonuç : Bilimsel olmayan şey.

"Kafkasoid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Ancestral Altaic ile Mongoloid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Tungus-Altaic'i toplayıp "Altay etkisi" olarak takdim etmeniz bilimsel değil " bu değildir.

Bilimsel olmayan şey. Bir genotipi bir başkasından 25 kat fazla taşıyan bir halk varken, onu 25 kat az taşıyanlara mal etmektir. Bilim kelimesiyle yanyana getirmek bile lütuf. Basbaya komedi bu. Ancestral Altay % 99 değil, % 100 Altay etkisidir. Tunguz Altay, Altay (Türk) etkisi midir. Yoksa Tunguzların Türklere etkisi midir. Bunu asıl tespit etmek lazım. Burada bir çoktan kabul var ama asıl burada soru işareti var. Çünkü zaman geçtikçe Tunguz Altay oranı Türklerde artıyor. Mesela Hunlarda İskitlerden fazla, Göktürklerde Hunlardan fazla. Ve Hindistan'da yaşamış değil, Batı Avrupa da yaşamış değil, Baykal gölünde yaşamış birisinde sıfır oranı. Bu nasıl olabilir. Bilinen tarihe tamamen aykırı. (Erken dönem için söylüyorum, geç dönemler için, artık Türklerin bir genotipine yerleştikten sonra oda öyle.)

Not : Ancestral Altay coğrafi işaretini en çok taşıyan Tubalar bunlardır.

http://turksam.org/tubalar-tuba-turkleri-kimlerdir

Onur Dincer
04-21-2021, 10:52 PM
Yazınız google'da bir şey ararken önüme çıktı. Yazalı da çok olmuş. Ancak gördüğüm lüzum üzerine cevap verme ihtiyacı hissettim. Nedir bu lüzum. Gözünüzün önündekini görmemek için baya gözlerinizi kaçırmışsınız.

1. Yazınızın anafikri Antik Altay Mongoloid mi, kafkasoid mi ? Neden böyle bir ayrıma gitme gereği duyuyorsunuz. İnsanlık sadece bu 2 fenotipten mi oluşuyor. 24.000 yıl önce Avrasyalılar ilk olarak Kafkasoidler ve Mongoloidler olarak ayrıldı sizde oradaydınız herhalde. MDLP k23b hesaplayıcı, insanlığı 23 genetik tipe bölmüş. Senin derdine bak. Siyah mı beyaz mı. Arabalar vites istemlerine, motor tiplerine, yakıt tipine göre, şasi tipine göre göre göre göre gruplara ayrılmış. Sen bu araba kamyon mu, otomobilmi diye anlamaya çalışıyorsun. Bunun cehalet olmadığı kesin.

2. Ancestral_Altaic coğrafi işareti Türklerden çok Kürtlerde gözüküyor diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunu sallamışsınız bas baya.

3. Malta Boy'un bulunduğu yer nere ? Kuzey Afrika'mı ? Baltıklar mı ? Hindistan mı ? :) Baykal Gölü. Maalesef bu sanki hiç bir şey ifade etmiyormuş gibi geçip gitmişsiniz.

4. Bugün Ancestral_Altaic coğrafi işareti en çok kimlerde bulunur. Altay'daki Tubalarda (Kafkasoid yapmaya zorladığınız, alıntıladığınız yazıdaki Karadenizli Lazlarda gözüktüğünden 15-25 kat fazla) sonra Ugor (Ugorlarda genetik olarak Finlilere değil Türkler benzer) halklarında sonra Udmurtlarda .... :) Ancestral Altay Türklerden yine Hakaslarda % 20, Sibirya Tatarlarında % 15, Başkurtlarda % 15, Altaylılarda % 15. Türk olmayanlarda ise % 1-5'e varan oranlarda. Onlarında Türklükle ilişkileri sebebiyle. Yani konunun ne olduğu aslında apaçıktır. Ancestral Altay coğrafi işareti Kuzey Türklüğüne ait bir parça, Türklüğün tarihi damarlarından birisi. Yok bu Mongoloidmiydi, Kafkasoidmiydi diye konunun üstünü kapatamazsınız. European_Early_Farmers bileşeninin en çok Sardunyalılarda gözükmesinin anlamı neyse, bu da odur. European Early Farmers bileşeni ile Sardunyalılar arasındaki ilişki ne ise South İndian ile Dravidler ve Hintliler arasındaki ilişki .... ne ise Ancestral_Altaic ile Türkler arasındaki ilişkide odur.

Bu coğrafi iz, Türklerin genetik damarlarından biriyse neden BÜTÜN Türklerde % 60-70 gibi yüksek bir oranda bulunmaz. İki nedeni var. 1. Bu coğrafi iz çok eski. 24.000 yıl öncesi. 2. Türkler genetik çeşitliliği en yüksek olan millet. Buda geniş coğrafyalara yaşamak, oralara hükmetmek ve daha geniş coğrafyalarla ilişki kurmaktan geliyor. Binyıllar boyunca bir dağın dibinde yaşasalardı, şimdi adını pek önemsemediğimiz kabileler ve halklar gibi bugünde çok yüksek oranlarda bulunurdu. Tubalarda ondan yüksek.

"Ne menem bir şeymiş." Hiç menem falan bir şey değil. Senin işine gelmemiştir. Çok basit. 24.000 yıl önce Baykal gölünde tespit edilmiş, bir grup insanı anlatıyor. Bugün o insanların en çoğu Türkler içinde, ve çok az bir kısmı da Türklerle ilişki kurmuş halklar içinde.

5. Ancestral Altaic işareti coğrafi yakınlığa rağmen Moğollarda ve Tunguzlarda az gözükür. Bu şu demektir. Tunguz Altay işaretinden başka Türk ve Ugor halklarının oluşumunda, bugün adını Ancestral Altaic andığımız Güney Sibirya kökenli başka bir grup insan var. İlgilenenler için Türkçe'nin kökeninin de de buraya paralel aranması gerektiğini düşünüyorum.

6. Kafkasya civarında görülür. Tabi ki görülür. Neden görülmesin. Türklerin bölgeyle coğrafi ilişkisi var. Kafkasyanın kuzeyinden Türkler yaşıyor. Yüzlerce yıl güneye de hakim olmuşlar. Kafkas geçitlerini geçi Anadolu'ya girmişler, Suriye'ye gitmişler. Görülen oran % 1-5 civarında. % 50 değil. :) İranda yaşayan İrani olduğu kesin olan İrani'lerde (Farslar, Kürtler) oranı % 2'dir. Kuzey Kafkasyalılarda (Çeçenler, Çerkezler) da, güney Kafkasyalılardan daha fazla gözükür. Yani Ancestral Altay daha çok kuzeyde yayılım göstermiştir.


7. Malta Boy'un MDLP k23b sonucunda en şaşırtıcı sonuç bu.

Ancestral_Altaic 83.13
South_Central_Asian 2.44
South_Indian 4.51

Güney Hindistan bileşeninin, onun Kuzeyini temsil eden, İranilerde, Güney Kafkasyalılarda ve Güney Türklerinde (Oğuzlar, Özbekler), Hintlilerde ve bazı Dravidlerde bulunan, bugün en çok ise Dravidlerden Brahui'lerde, Hint'lilerden Makranilerde, İraniler'den Kalaşlar'da gözüken Güney Orta Asya bileşeninden fazla olması. Çünkü genetik ilişkilerde coğrafi yakınlık ve fiziki yapı bir kural gibi en önemli etken olmasına rağmen, bu onunla çelişiyor. Bu ilişki Afrika'dan gelen insanın Sibirya uzanan ilk göçüyle mi alakalı. Eğer öyle ise bu Kuzey Afganistan'da yaşayan İraniler'den sayılan ve Ancestral Altaic bileşeninin daha Kuzey'deki Taciklerden daha fazla taşıyan taşıyan, Yagnobi, Rushan, Shugnan ve Ishkashim'lerin dumurumu da açıklaya bilirmi. Bu Ancestral Altaic işaretinin izinin sürülmesi halen yanıtlayamadığımız Orta Asya tarihine bence ışık tutacak. Umarım tarihçilerde farkındadır.

8. Bir başka konuda Dodecat ve Eurogenes'in Asya'daki genetik ilişkileri anlamada ne kadar yetersiz oldukları. MDLP K23b hesaplayıcısında Malta Boy'da Slavların, Germenlerin ve Finlilerin ana kolu olan Avrupa Avcı toplayıcıları % 0 olmasına rağmen, Dodecat'e baksak Malta Boy'u Kuzey Avrupa ile Hint-İrani karışımı sanacağız. Oysa MDLP gösteriyor ki bugün Altaylarda yaşayan Türk halklarından Tubalara çok çok yakın. Binlerce seneye rağmen. Avrupa ile ilişkisi ise sadece sıfır.

Bu komediyi veya saptırmayı Yanmaya kalıntılarında da yaptılar. Yamnaya'lılara en çok benzeyenlerden olan Ugor halkları, hiç Avrupa Avcı Toplayıcılığı işareti taşımamasına rağmen, Avrupalıların ataları olduğu nasıl da masal gibi anlatılıyordu. Fotoğrafın konuyu tamamen yanlış gösterecek bir tarafını al, ondan sonra gelsin Kafkaslardan köken alıp, batıya doğru Avrupa uygarlıklarını, doğruya doğru gidip Andronovo, Afanesyevo.... kültürlerini, güney-doğuya gidip Hint uygarlığını, güneye inip Anadolu uygarlıklarını yaratan Hint_Avrupalılar masalları.

Sonuç : Bilimsel olmayan şey.

"Kafkasoid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Ancestral Altaic ile Mongoloid ağırlıklı bir MDLP K23b komponenti olan Tungus-Altaic'i toplayıp "Altay etkisi" olarak takdim etmeniz bilimsel değil " bu değildir.

Bilimsel olmayan şey. Bir genotipi bir başkasından 25 kat fazla taşıyan bir halk varken, onu 25 kat az taşıyanlara mal etmektir. Bilim kelimesiyle yanyana getirmek bile lütuf. Basbaya komedi bu. Ancestral Altay % 99 değil, % 100 Altay etkisidir. Tunguz Altay, Altay (Türk) etkisi midir. Yoksa Tunguzların Türklere etkisi midir. Bunu asıl tespit etmek lazım. Burada bir çoktan kabul var ama asıl burada soru işareti var. Çünkü zaman geçtikçe Tunguz Altay oranı Türklerde artıyor. Mesela Hunlarda İskitlerden fazla, Göktürklerde Hunlardan fazla. Ve Hindistan'da yaşamış değil, Batı Avrupa da yaşamış değil, Baykal gölünde yaşamış birisinde sıfır oranı. Bu nasıl olabilir. Bilinen tarihe tamamen aykırı. (Erken dönem için söylüyorum, geç dönemler için, artık Türklerin bir genotipine yerleştikten sonra oda öyle.)

Not : Ancestral Altay coğrafi işaretini en çok taşıyan Tubalar bunlardır.

http://turksam.org/tubalar-tuba-turkleri-kimlerdir

Antik DNA testlerinin zibil gibi yapıldığı bir devirde hala GEDmatch kalkülatörleri gibi modern DNA'ları kaynak olarak kullanan genetik analizleri kullanmanız sizin zamanın ne kadar gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Antik DNA testleri ile net olarak anlaşıldı ki Mal'ta Boy'un parçası olduğu ve mevcut hiçbir dil ailesinin henüz var olmadığı devirlerde yaşamış olan Ancestral North Eurasian (ANE) popülasyonu, Amerikan yerlilerinden Avrupa'nın ve hatta Kuzey Afrika'nın en batı uçlarında yaşayanlar kadar çok çeşitli halka değişen oranlarda katkı sağladı. Sizse hala MDLP K23b gibi çoktan miadı dolmuş GEDmatch kalkülatörlerinden bahsediyorsunuz. Hatırlatırım, artık 2010'ların ortalarında değiliz, 2021 yılındayız, devasa bir antik DNA database'i ve antik DNA çalışmaları külliyatı oluştu şu geçen birkaç yıl içinde.

MDLP K23b'nin Ancestral Altaic komponentinin Kürtlerde Türklerden daha yüksek çıkmasından bahsederken kastettiğim Türkler Türkiye Türkleriydi. Ne demişim:


Zaten Ancestral Altaic komponentinin Türkiye yerli halkları içinde Türkler yerine Kürtlerde zirve yapıyor olması ve Rumlar, Ermeniler ve Lazlarda da gürültü seviyesinin üzerinde çıkması Ancestral Altaic komponentinin nasıl bir komponent olduğu konusunda bize çok şey söylüyor.

Açın bakın MDLP K23b spreadsheetine, Kürtlerde Ancestral Altaic komponentinin ortalamalarda Türkiye Türklerinden daha yüksek çıktığını göreceksiniz.

Yazınızın bütünü son yıllardaki antik DNA testlerinin sonucunda çoktan miadı dolmuş olan bir GEDmatch kalkülatöründeki tek bir komponent üzerine kurulu olduğundan ciddiye alınacak bir yanını göremiyorum. Size tavsiyem insan antik DNA literatürünü benim yaptığım gibi mümkün olduğunca çok okumanız ve güncel çalışmaları takip etmeniz olacaktır; o zaman göreceksiniz ki insanlık mevcut dil ailelerinden çok daha fazlası, aynı kadim popülasyonun soyundan gelenler çok çeşitli coğrafyalarda ve çok çeşitli dil aileleri konuşarak yaşıyorlar bugün. Diller kültürlerimizin parçası ve elbette korunmalı ve geliştirilmelidirler, ama mevcut dil ve dil ailelerine bakıp esasen onlardan yola çıkarak genetik hakkında çıkarımlarda bulunursak yanıltıcı sonuçlara varabiliriz sizin yaptığınız gibi.

tribeca
09-29-2021, 03:02 PM
Bayburt örneği (köyü Kırkpınar eski adı Çıphınıs)

Population
Gedrosia 16.03 Pct
Siberian 0.28 Pct
Northwest_African -
Southeast_Asian 1.19 Pct
Atlantic_Med 10.5 Pct
North_European 8.6 Pct
South_Asian 0.65 Pct
East_African -
Southwest_Asian 10.77 Pct
East_Asian 3.12 Pct
Caucasus 48.85 Pct
Sub_Saharan -

puntnDNAL12 Modern:

Population
Sub-Saharan -
Amerindian -
South_Asian 3.19 Pct
Near_East 12.24 Pct
Siberian 1.32 Pct
European_HG 9.39 Pct
Caucasus_HG 39.5 Pct
South_African_HG -
Anatolian_NF 30.59 Pct
East_Asian 3.37 Pct
Oceanian -
Beringian 0.34 Pct

1 Cypriot + Kurdish + Laz + Nogai @ 1.837606
2 Cypriot + Kurdish + Nogai + Turkish_Trabzon @ 1.864083
3 Georgian + Iranian + Nogai + Tunisian_Jew @ 1.895226
4 Armenian + Cypriot + Kurdish + Nogai @ 1.922824
5 Iranian + North_Ossetian + Turkish + Turkish_Jew @ 1.971660
6 Cypriot + Iranian + Kumyk + Turkish_Aydin @ 1.995856
7 Armenian + Iranian + Nogai + Sicilian_East @ 1.996596
8 Cypriot + Georgian_Jew + Kurdish + Nogai @ 2.003854
9 Armenian + Ashkenazi_Jew + Iranian + Nogai @ 2.032856
10 Georgian + Iranian + Libyan_Jew + Nogai @ 2.102417
11 Iranian + Laz + Nogai + Turkish_Jew @ 2.117226
12 Iranian + Nogai + Turkish_Jew + Turkish_Trabzon @ 2.147313
13 Druze + Kumyk + Kurdish + Turkish_Aydin @ 2.163298
14 Cypriot + North_Ossetian + Turkish + Turkish @ 2.181744
15 Ashkenazi_Jew + Iranian + Iranian_Jew + Nogai @ 2.210357
16 Balkar + Cypriot + Iranian + Turkish_Aydin @ 2.226242
17 Cypriot + Kumyk + Turkish + Turkish @ 2.263464
18 Cypriot + Iranian + Laz + Nogai @ 2.311671
19 Iranian + Nogai + Sicilian_East + Turkish_Trabzon @ 2.325958
20 Iranian + North_Ossetian + Turkish_Jew + Turkish_Kayseri @ 2.327969


1 Ashkenazi_Dodecad + Assyrian_Dodecad + Georgians_Behar + Turkmens_Yunusbayev @ 2.783215
2 Cypriots_Behar + Kurds_Yunusbayev + North_Ossetians_Yunusbayev + Turkish_Dodecad @ 2.855803
3 Armenians_15_Yunusbayev + Cypriots_Behar + Kumyks_Yunusbayev + Turks_Behar @ 2.879763
4 Balkars_Yunusbayev + Cypriots_Behar + Kurds_Yunusbayev + Turkish_Dodecad @ 2.887436
5 Ashkenazy_Jews_Behar + Assyrian_Dodecad + Georgians_Behar + Turkmens_Yunusbayev @ 2.897057
6 Georgia_Jews_Behar + Georgians_Behar + S_Italian_Sicilian_Dodecad + Turkmens_Yunusbayev @ 2.900441
7 Armenians_15_Yunusbayev + Turkish_Dodecad + Turks_Behar + Turks_Behar @ 2.938695
8 Cypriots_Behar + Kurd_Dodecad + North_Ossetians_Yunusbayev + Turkish_Dodecad @ 2.954864
9 Ashkenazi_Dodecad + Georgia_Jews_Behar + Georgians_Behar + Turkmens_Yunusbayev @ 2.967158
10 Balkars_Yunusbayev + Cypriots_Behar + Kurd_Dodecad + Turkish_Dodecad @ 2.977060
11 Georgia_Jews_Behar + Georgians_Behar + Sicilian_Dodecad + Turkmens_Yunusbayev @ 3.001901
12 Ashkenazi_Dodecad + Azerbaijan_Jews_Behar + Georgians_Behar + Turkmens_Yunusbayev @ 3.033453
13 Balkars_Yunusbayev + Cypriots_Behar + Kurds_Yunusbayev + Turks_Behar @ 3.052941
14 Armenians_15_Yunusbayev + Turkish_Dodecad + Turkish_Dodecad + Turks_Behar @ 3.054491
15 Armenians_Behar + Turks_Behar + Turks_Behar + Turks_Behar @ 3.055962
16 Adygei_HGDP + Cypriots_Behar + Kurds_Yunusbayev + Turkish_Dodecad @ 3.070486
17 Adygei_HGDP + Cypriots_Behar + Kurd_Dodecad + Turkish_Dodecad @ 3.071125
18 Armenians_Behar + Cypriots_Behar + Kumyks_Yunusbayev + Kurds_Yunusbayev @ 3.071783
19 Armenians_Behar + Cypriots_Behar + Kumyks_Yunusbayev + Kurd_Dodecad @ 3.072634
20 Assyrian_Dodecad + Kumyks_Yunusbayev + Turkish_Dodecad + Turkish_Dodecad @ 3.079180

Serdar Varol
10-22-2021, 03:16 PM
Antik DNA testlerinin zibil gibi yapıldığı bir devirde hala GEDmatch kalkülatörleri gibi modern DNA'ları kaynak olarak kullanan genetik analizleri kullanmanız sizin zamanın ne kadar gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Antik DNA testleri ile net olarak anlaşıldı ki Mal'ta Boy'un parçası olduğu ve mevcut hiçbir dil ailesinin henüz var olmadığı devirlerde yaşamış olan Ancestral North Eurasian (ANE) popülasyonu, Amerikan yerlilerinden Avrupa'nın ve hatta Kuzey Afrika'nın en batı uçlarında yaşayanlar kadar çok çeşitli halka değişen oranlarda katkı sağladı. Sizse hala MDLP K23b gibi çoktan miadı dolmuş GEDmatch kalkülatörlerinden bahsediyorsunuz. Hatırlatırım, artık 2010'ların ortalarında değiliz, 2021 yılındayız, devasa bir antik DNA database'i ve antik DNA çalışmaları külliyatı oluştu şu geçen birkaç yıl içinde.

MDLP K23b'nin Ancestral Altaic komponentinin Kürtlerde Türklerden daha yüksek çıkmasından bahsederken kastettiğim Türkler Türkiye Türkleriydi. Ne demişim:Açın bakın MDLP K23b spreadsheetine, Kürtlerde Ancestral Altaic komponentinin ortalamalarda Türkiye Türklerinden daha yüksek çıktığını göreceksiniz.

Yazınızın bütünü son yıllardaki antik DNA testlerinin sonucunda çoktan miadı dolmuş olan bir GEDmatch kalkülatöründeki tek bir komponent üzerine kurulu olduğundan ciddiye alınacak bir yanını göremiyorum. Size tavsiyem insan antik DNA literatürünü benim yaptığım gibi mümkün olduğunca çok okumanız ve güncel çalışmaları takip etmeniz olacaktır; o zaman göreceksiniz ki insanlık mevcut dil ailelerinden çok daha fazlası, aynı kadim popülasyonun soyundan gelenler çok çeşitli coğrafyalarda ve çok çeşitli dil aileleri konuşarak yaşıyorlar bugün. Diller kültürlerimizin parçası ve elbette korunmalı ve geliştirilmelidirler, ama mevcut dil ve dil ailelerine bakıp esasen onlardan yola çıkarak genetik hakkında çıkarımlarda bulunursak yanıltıcı sonuçlara varabiliriz sizin yaptığınız gibi.


Yazınızı okudum. Sağolun iyi güldürdünüz. Tekrar yazacağım şimdi mecburen. Yalnız önce şunu bilin, ben biyolojiyi ve genetik bilimini üniversitede okudum. Siz sadece meraklısısınız.

1. M.Ö. 24.000 yılında dillerde farklı gramerler olmadığını nereden biliyorsun. 600.000 yıldır konuştuğu düşünen insanoğlu, kaç senedir gittim ile gideceğimi farklı söylemeye ihtiyaç duyuyor acaba. :) Kaç yılında başladı gramer farklılaşmaları onu da söyle de öğrenmiş olalım madem. Bütün dilciler tam gerçeği merak edip duruyor. :) Dil ailesi 18 y.y.da da yoktu. Dil ailesi, temeli dildeki yapı farklılıklarını esas alan bir sınıflandırmanın kabulüdür.

2. Ne diyordunuz yazınızda. "Ne menem bir component bu. Mongoloid mi ..." Ne oluyor Mongoloid olmayınca, Kafkasoid ırk Hint-Avrupalı mı oluyor.

Genetik dersi 1:

Dünya 3 ırktan oluşmuyor. Mongoloidler, Siyahlar ve beyazlar diye. Hint-İraniler ile Kuzey Avrupalılar aynı ırktan değil. Kafkasyalılarla Kuzey Avrupalılarda da aynı ırktan değil. Aslında daha önceki cevabımda da tekrarlamıştım ama cevap veremeyeceğiniz için pas geçmişsiniz burayı. Aferin. Öğreteceğiz size öğreteceğiz. Biyolojiyi, genetiği, antropolojiyi kafanıza vura vura, batının tuvalet kağıtlarını bilim sananlar.

3. Kürtlerde Ancestral Altaic komponenti 1-2 oranında gözüküyor. O kadar oran Madagasgar örneğinde de var. :) Peki en çok kimde gözüküyor. Ugorlardan Mansiler, Türklerden Tubalar. Hangi oranda. % 50. Bu kadar eski bir coğrafi işarette bu denli yüksek olması çok ciddi bir oran. Ne demek bu. Malta Boy'un en yakın akrabaları veya genetik olarak en çok benzeyenler Türkler ve Ugorlar demek. Malta Boy'un rekonsriksiyonunu yapsan, bir Kuzey Avrupalıya değil, bir Kürde değil, Bir Mansiye ve Tubaya benzeyecek demek. Yani Geçmişteki örnekler o topluluğun hangi halk olduğunu gösterir mi. Tabiki gösterir. Hun örnekleri, İskit örnekleri İskitlerin ve Hunların Türk olduğunu gösteriyor. M.Ö. 24.000 bir milleti işaret etmez. Çünkü o gün henüz milletler yok. Tarih çok eski. Ama bir şeyi gösteriyor. Malta Burret kültüründeki yaşayanların, yanı başındaki Moğollarla veya uzaktaki Avrupalılarla ilgisi yok. Ha "Adem'e götürürsek hepimizin ilgisi var. O ayrı. :) Ama İskit, Hun örneklerinde bu genotip kayda değer oranda halen var. Yani Türkler ve Moğollar aynı kökenden gelen topluluklar değil. Bunların yakınlaşması çok geç devirler. Özellikle Göktürk dönemi.

Genetik dersi 2 :

Ben dil ailelerinden genetik çıkarım yapmadım. Sen mars olunca kendin çalıp kendiniz oynamışsın.

a. Bir canlı türünün bireyleri arasında ki farklılaşmanın yani ırklaşmanın nedeni, yalıtımdır. Fenotipte bunu % 100 yansıtır. (Biyolojinin genetik biliminin esasları değişmez amatör. Malta Boy'un Gedmatch kalkülatörleri ile anladığımız özelliklerinin değeri de asla değişmeyecek :)) Aynı coğrafya da yaşayan bireylerin birbirlerine benzemesinin nedeni budur. Tesadüf değil kültürel farklılıkların nedeni de budur. Tesadüf değil dil farklılıklarının nedeni de budur. Bu yalıtımın % 100 olması da gerekmez. Bugün halklar için konuşursak bir kimseyi Türk yapan veya Alman yapan veya Kürt yapan şey onun genetiği değildir. Esas olarak dildir dil. Ama diller bugün oluşmadı. Bundan 6000 yıl önce yazı var yazı. Yani diller belki 100.000 yıldır var. Türkçe ise Sümer-Türkçe ilişkiinden sabittirki en az 6000 yıldır var.

b. Bugün bütün halkların genotipleri gösteriyor ki, genetik ilişkilerin çerçevesindeki 1. faktör coğrafi yakınlık 2. faktör yüzey şekilleridir.

c. Son 6000 yıl içinde Türklerde, başkalarıyla ilişki kuran topluluklar gibi olduklarları bölgelerin genetiklerine doğru değişime uğramıştır. Bu herkes için böyledir. Bu 6000 yıldaki, Türklerde olan genetik değişimler, Türkleri Türk olmaktan çıkarmıyor. Onları Türklüğün dışına iten şey dillerini değiştirmesi ve unutmasıdır. Yani genetikte, kültürde, tarihi sürecin bir parçasıdır. Paralel seyrederler. Bazen uzaklaşır bazen yaklaşırlar. Ancak aralarında ilişkiyi kimse yadsıyamaz. Ancak dil Anadolu Türklerinin, diğer Türklerle olan tarihi ilişkisinin ispatıdır. Bu bütün halklar için böyledir. Bir istisna ile. Bir topluluk geçmişte dil değiştirmiş ise durum farklıdır. İsmini de verebileceğim bir Roma kaynağının ne olarak ifade ettiği üzere Osetler'in (Tacikler olduğunu söyleyende var. Bana göre Osetler) durumu. "Dillerini değiştirdiler ve Fars oldular" Yani geçmişle ilgili konuşurken gerek yazalı kaynakları, gerek arkeolojik verileri, gerek dil verilerini gerek se genetik verileri beraber değerlendireceksin. Bunda bir anormallik yok. Tersi cehalet.

4. "aynı kadim popülasyonun soyundan gelenler çok çeşitli coğrafyalarda ve çok çeşitli dil aileleri konuşarak yaşıyorlar bugün" Pu hah hah hah. Daha genetiğin G'sini anlamamışsın. E normal bu kadar saçmalamanın bir nedeni olacaktı.

Genetik dersi 3:

Bir canlı türündeki bireylerin tamamı birbirinden faklıdır, tamamı. Buna biyolojide varyasyon denir. Bir canlı genotipinin yarısını annesinden yarısını babasından alır. Annesi ve babası da, yarısını annesinden yarısını babasından almıştır. Çok eskiye gitmeyelim. Sadece milada gidelim. 2000 yıl yaklaşık 100 nesil yapar. Yani bir kişinin genetiğinde, 100 nesil önceki bir atasının etkisi 2 üssü 1/100 dür. "Kadim soyun evlatları farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşuyorlarmış bugün." Pu hah hah hah. Genetik sonuçlar öyle bir şey değil. Bireyler ve topluluklar, tarihin çok eski devrilerinde çeşitli bölgelerde yalıtılmış olarak yaşayan küçük toplulukların (klanların) ve onların bireylerinin birer karışımdır. Genetik sonuçların gösterdiği şey budur. Biz toplulukların göçlerini, hangi toplululuğun hangi toplulukla temas ettiğini anlıyoruz. Antik veya eski verilerde buna geçmiş perspektifi sunuyor. Örnek neolitik ve kalkolitik dönem verileri, bugün genotipi Kuzey Avrupalılara en yakın kişilerin (atalarından biri) Anadolu'da olmadıklarını gösteriyor. Bunu tarih ve dil verileri de doğruluyor. Germenlerin atalarının gelişi M.Ö. 2000'e doğru. Hititler başlangıcı. Onun öncesinde Anadolu'da aglutine (Türkçe gibi) dil konuşan topluluklar var. (Hattiler ve Hurriler) Kürtler içindeki bir kişi 24.000 yıl önce Baykal gölünde yaşamış kişinin soyu, bir başkası 10.000 yıl önce Hindistan'daki birinin soyundan da, Hakkari'de Kürtçe dili altında buluşmuş değiller. Halklar çeşitli bölgede yaşamış toplulukların devamıdır veya kayda değer oranda karışımlarıdır. Ama % 1-2 gibi diğer katılımlar her toplulukta vardır ve bunun etnogenez açısından zerre önemi yoktur. Malta Burret kültüründeki insanlar, en çok Ugorlar ve Türklerin genotipine katkı sağlamışlardır. Yani bu insanların torunları en çok Türk ve Ugor halklarının oluşumuna katılmışladır. Burası nokta nokta. Bu Ancestral Altaic ne menem bir şey değil değil. Ne olduğu gayet belli. Aç Mansilerle Tubaların tipine bak. Onlar Mongoloid ise Ancestral Altay'da Mongoloiddir. :) Daha toplama işlemini anlamamışsın, türevle uğraşmaya çalışıyorsun.

anvilmar
12-11-2021, 10:29 PM
Türkçe ise Sümer-Türkçe ilişkiinden sabittirki en az 6000 yıldır var.


Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Bir de genetik eğitimi almışsın, utanmadan şunu yazıyorsun. Ulusalcılık ne güzel kafa yapıyor öyle yaw. Kürtler de kesin dağ Türküdür sana göre ahahah.

Liquid
12-12-2021, 05:43 AM
Antik DNA testlerinin zibil gibi yapıldığı bir devirde hala GEDmatch kalkülatörleri gibi modern DNA'ları kaynak olarak kullanan genetik analizleri kullanmanız sizin zamanın ne kadar gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Antik DNA testleri ile net olarak anlaşıldı ki Mal'ta Boy'un parçası olduğu ve mevcut hiçbir dil ailesinin henüz var olmadığı devirlerde yaşamış olan Ancestral North Eurasian (ANE) popülasyonu, Amerikan yerlilerinden Avrupa'nın ve hatta Kuzey Afrika'nın en batı uçlarında yaşayanlar kadar çok çeşitli halka değişen oranlarda katkı sağladı. Sizse hala MDLP K23b gibi çoktan miadı dolmuş GEDmatch kalkülatörlerinden bahsediyorsunuz. Hatırlatırım, artık 2010'ların ortalarında değiliz, 2021 yılındayız, devasa bir antik DNA database'i ve antik DNA çalışmaları külliyatı oluştu şu geçen birkaç yıl içinde.

Can you create a sticky on the forum listing all the time and region specific calculators that you trust for the Near-East? Like a Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Modern, which includes far flung populations to account for known migration events during those periods? I mean all of these results when analysed together will be able to tell us something meaningful about our origins as a whole and as individuals but novices can't agree on which samples to use for G25, people using the popular GEDMatch have no idea when those calculators were made and what they are actually looking for, it's us that need the helping hand.

Onur Dincer
12-25-2021, 01:18 AM
Yazınızı okudum. Sağolun iyi güldürdünüz. Tekrar yazacağım şimdi mecburen. Yalnız önce şunu bilin, ben biyolojiyi ve genetik bilimini üniversitede okudum. Siz sadece meraklısısınız.

Amatör olduğumu nereden çıkardınız? Ben genetikle doğrudan alakalı olan biyoinformatik alanında yurt dışında master eğitimi aldım ve halihazırda popülasyon genetiği üzerine çalışmalar yapıyorum. Kaldı ki amatör olsam ne olurdu? Bu forum ve birçok genetik blogu amatörlerin de popülasyon genetiği alanında harika analizler yapabildiğini ve akademik genetikçiler tarafından yakından takip edilebildiğini kanıtladı. Son onlarak, Türkiye dahil birçok ülkede üniversite eğitimi içler acısı durumdayken üniversitede aldığınız eğitimle övünmeniz beni etkilemedi açıkçası.


1. M.Ö. 24.000 yılında dillerde farklı gramerler olmadığını nereden biliyorsun. 600.000 yıldır konuştuğu düşünen insanoğlu, kaç senedir gittim ile gideceğimi farklı söylemeye ihtiyaç duyuyor acaba. :) Kaç yılında başladı gramer farklılaşmaları onu da söyle de öğrenmiş olalım madem. Bütün dilciler tam gerçeği merak edip duruyor. :) Dil ailesi 18 y.y.da da yoktu. Dil ailesi, temeli dildeki yapı farklılıklarını esas alan bir sınıflandırmanın kabulüdür.

24.000 yıl önce mevcut dil ailelerinin var olmadığını iddia etmek o dönemde gramer farkları olmadığını iddia etmek demek değildir. O zaman da dil aileleri vardı elbette, ama mevcut dil aileleri yoktu, olsa olsa kimisi mevcut dil ailelerine öncül olacak başka dil aileleri konuşulmaktaydı. Bu iddiam bana ait bir iddia değil, bunu mevcut dil aileleri üzerinde yaş hesaplamaları yapan dilbilimciler söylüyor. Ayrıca, dil ailesi kavramı her ne kadar yakın yüzyıllarda icat edilmiş olsa da bu dil ailelerinin kavramdan önce var olmadığı manasına gelmez; biyolojik tür kavramı da yeni, bu biyolojik türlerin kavramı icat edilmeden önce var olmadığı manasına mı gelir? Tabii ki hayır.


2. Ne diyordunuz yazınızda. "Ne menem bir component bu. Mongoloid mi ..." Ne oluyor Mongoloid olmayınca, Kafkasoid ırk Hint-Avrupalı mı oluyor.

Genetik dersi 1:

Dünya 3 ırktan oluşmuyor. Mongoloidler, Siyahlar ve beyazlar diye. Hint-İraniler ile Kuzey Avrupalılar aynı ırktan değil. Kafkasyalılarla Kuzey Avrupalılarda da aynı ırktan değil. Aslında daha önceki cevabımda da tekrarlamıştım ama cevap veremeyeceğiniz için pas geçmişsiniz burayı. Aferin. Öğreteceğiz size öğreteceğiz. Biyolojiyi, genetiği, antropolojiyi kafanıza vura vura, batının tuvalet kağıtlarını bilim sananlar.

Kafkasoid ve Mongoloid tabirlerini kullandığım gönderilerim 2017 yılından. O zamandan beri o konuda fikirlerim değişti ve gelişti, artık o tip tabirleri sadece fenotip tasnifi alanında kullanıyorum, genetik gruplamalarda ise Batı Avrasya ve Doğu Avrasya gibi genelde coğrafi tabirleri tercih ediyorum. Irk tabirini kullanmaya genelde ihtiyaç duymuyorum, popülasyon tabiri hem genelde yetiyor hem de bana daha kullanışlı geliyor, zira ırk deyince sayısı belli sabit gruplar akla geliyor, halbuki popülasyon tabiri çok değişik kontekslerde çok değişik şekillerde kullanılabiliyor ve dolayısıyla daha göreli ve kullanışlı. Kimlerin hangi popülasyona dahil olduğu kastedilen popülasyona göre değişiyor. Eğer bilim insanı iseniz ya da bilimi kendine rehber edinen biri iseniz bana ya da bir başkasına bilimsel gerçek olarak gördüğünüz şeyleri "kafaya vura vura" öğretmenize gerek yok, delil ve ispat sunmanız kafi.


3. Kürtlerde Ancestral Altaic komponenti 1-2 oranında gözüküyor. O kadar oran Madagasgar örneğinde de var. :) Peki en çok kimde gözüküyor. Ugorlardan Mansiler, Türklerden Tubalar. Hangi oranda. % 50. Bu kadar eski bir coğrafi işarette bu denli yüksek olması çok ciddi bir oran. Ne demek bu. Malta Boy'un en yakın akrabaları veya genetik olarak en çok benzeyenler Türkler ve Ugorlar demek. Malta Boy'un rekonsriksiyonunu yapsan, bir Kuzey Avrupalıya değil, bir Kürde değil, Bir Mansiye ve Tubaya benzeyecek demek. Yani Geçmişteki örnekler o topluluğun hangi halk olduğunu gösterir mi. Tabiki gösterir.

Hala bir GEDmatch kalkülatöründeki bir komponente takılıyorsunuz (bir genetikçiden asla beklenmeyecek bir hareket). Bir kere bahsettiğiniz GEDmatch kalkülatöründe ciddi oranlarda Mal’ta Boy tarzı köken barındıran yığınla komponent var, bu kökenleri ayrıştırmadan yapılacak analizler gerçek Mal’ta Boy tarzı köken miktarını veremeyecektir. Mal’ta Boy tarzı kökenin halklardaki oranlarını ölçmek için doğrudan Mal’ta Boy’u ve o tarz köken taşımayan ya da minimal düzeyde taşıyan benzer zaman aralıklarından olan diğer Avrasya kökenlerini temsil eden örnekleri kaynak olarak kullanan analizler yapmalısınız. Aşağıda yaptığım analiz gibi:

47832

Gördüğünüz gibi, Kürtlerde hiç de yabana atılmayacak miktarda Mal’ta Boy tarzı köken var. Mansi ve Tubalarda o tarz köken yüksek olmakla beraber bazal Doğu Avrasya kökeni de yüksek, bu da dış görünüşlerine büyük ölçüde etki ediyor. Elimizde Mal’ta Boy’un mensup olduğu kültürden tam kafatası örneği olmadığı için neye benzediklerini tam bilemiyoruz, ama onlardan sonra yaşamış ve kökeninin tamamına yakını (Kumsay ve Steppe Maykop) ya da ¾ kadarı (EHG) Mal’ta Boy tarzı olan eski külrürlerden elimizde rekonstrüksiyonu yapılacak kadar korunmuş kafatasları mevcut. Aşağıda onların ilgili genetik analiz sonuçlarını görebilirsiniz:

47833

Şu linkte ise son teknoloji kullanılarak yapılmış kafatası rekonstrüksiyonlarını görebilirsiniz:

https://www.ancestralwhispers.org/reconstructions

Görüldüğü gibi, genel olarak Kafkasoid bir morfolojide bu halklar, Tuba ve Mansilere benzemiyorlar ki genetiklerinde de bazal Doğu Avrasya kökeni görünmüyor zaten.


Hun örnekleri, İskit örnekleri İskitlerin ve Hunların Türk olduğunu gösteriyor. M.Ö. 24.000 bir milleti işaret etmez. Çünkü o gün henüz milletler yok. Tarih çok eski. Ama bir şeyi gösteriyor. Malta Burret kültüründeki yaşayanların, yanı başındaki Moğollarla veya uzaktaki Avrupalılarla ilgisi yok. Ha "Adem'e götürürsek hepimizin ilgisi var. O ayrı. :) Ama İskit, Hun örneklerinde bu genotip kayda değer oranda halen var.

Türki dil ailesinin proto devri İskit-Sakaların yaşadığı devirle zamandaş, ama yine de İskit-Sakaların en azından bir kısmının Türki köken taşıma ihtimali var teorik olarak. Bunu test etmek için şöyle bir analiz yaptım:

47834

Sonuçlardan görüleceği gibi, İskit-Sakalarla Türki dil konuştuğu bilinen halklar arasında şöyle bir genetik fark göze çarpıyor: İskit-Sakalar, daha Avrupai genetikte olan en batıdakilerini bir yana koyarsak, Sintaşta tarzı genetiği daha fazla taşıyorlar Türki dil konuştuğu bilinen halklardan, ayrıca daha az Slab Grave tarzı genetik taşıyorlar ve genel olarak daha Batı Avrasya genetikliler.


Yani Türkler ve Moğollar aynı kökenden gelen topluluklar değil. Bunların yakınlaşması çok geç devirler. Özellikle Göktürk dönemi.

Türki dillerle Moğol dillerinin etkileşimi proto devirlerinden önceden beri var dilsel verilere göre.


Genetik dersi 2 :

Ben dil ailelerinden genetik çıkarım yapmadım. Sen mars olunca kendin çalıp kendiniz oynamışsın.

a. Bir canlı türünün bireyleri arasında ki farklılaşmanın yani ırklaşmanın nedeni, yalıtımdır. Fenotipte bunu % 100 yansıtır. (Biyolojinin genetik biliminin esasları değişmez amatör. Malta Boy'un Gedmatch kalkülatörleri ile anladığımız özelliklerinin değeri de asla değişmeyecek :)) Aynı coğrafya da yaşayan bireylerin birbirlerine benzemesinin nedeni budur. Tesadüf değil kültürel farklılıkların nedeni de budur. Tesadüf değil dil farklılıklarının nedeni de budur. Bu yalıtımın % 100 olması da gerekmez. Bugün halklar için konuşursak bir kimseyi Türk yapan veya Alman yapan veya Kürt yapan şey onun genetiği değildir. Esas olarak dildir dil. Ama diller bugün oluşmadı. Bundan 6000 yıl önce yazı var yazı. Yani diller belki 100.000 yıldır var.

Burada benim hangi iddiama itiraz ettiğiniz anlamadım. GEDmatch kalkülatörü sonuçlarına takılmanız haricinde bu dediklerinize temel bir itirazım yok. İnsanlar muhtemelen 100 binlerce yıldır dillere sahipler zaman içinde çok farklı diller konuşmuş olsalar da.


Türkçe ise Sümer-Türkçe ilişkiinden sabittirki en az 6000 yıldır var.

Bu uçuk teoriye gerçekten inanıyor musunuz?


b. Bugün bütün halkların genotipleri gösteriyor ki, genetik ilişkilerin çerçevesindeki 1. faktör coğrafi yakınlık 2. faktör yüzey şekilleridir.

c. Son 6000 yıl içinde Türklerde, başkalarıyla ilişki kuran topluluklar gibi olduklarları bölgelerin genetiklerine doğru değişime uğramıştır. Bu herkes için böyledir. Bu 6000 yıldaki, Türklerde olan genetik değişimler, Türkleri Türk olmaktan çıkarmıyor. Onları Türklüğün dışına iten şey dillerini değiştirmesi ve unutmasıdır. Yani genetikte, kültürde, tarihi sürecin bir parçasıdır. Paralel seyrederler. Bazen uzaklaşır bazen yaklaşırlar. Ancak aralarında ilişkiyi kimse yadsıyamaz. Ancak dil Anadolu Türklerinin, diğer Türklerle olan tarihi ilişkisinin ispatıdır. Bu bütün halklar için böyledir. Bir istisna ile. Bir topluluk geçmişte dil değiştirmiş ise durum farklıdır. İsmini de verebileceğim bir Roma kaynağının ne olarak ifade ettiği üzere Osetler'in (Tacikler olduğunu söyleyende var. Bana göre Osetler) durumu. "Dillerini değiştirdiler ve Fars oldular" Yani geçmişle ilgili konuşurken gerek yazalı kaynakları, gerek arkeolojik verileri, gerek dil verilerini gerek se genetik verileri beraber değerlendireceksin. Bunda bir anormallik yok. Tersi cehalet.

6000 yıllık Türkler saçmalığınızı bir kenara bırakırsak burada da hangi iddialarıma karşı geldiğinizi anlamadım. Halkların genetik ilişkileri ile dilsel ilişkilerini ayrı ayrı ele almada yanlış bir şey göremiyorum.


4. "aynı kadim popülasyonun soyundan gelenler çok çeşitli coğrafyalarda ve çok çeşitli dil aileleri konuşarak yaşıyorlar bugün" Pu hah hah hah. Daha genetiğin G'sini anlamamışsın. E normal bu kadar saçmalamanın bir nedeni olacaktı.

Bu dediğimde yanlış olan bir şey göremiyorum. Çok temel bir gerçeği ifade ettim sadece, bütün genetikçilerin bildiği. Sizin karşı çıkmanız tuhaf olan.


Genetik dersi 3:

Bir canlı türündeki bireylerin tamamı birbirinden faklıdır, tamamı. Buna biyolojide varyasyon denir. Bir canlı genotipinin yarısını annesinden yarısını babasından alır. Annesi ve babası da, yarısını annesinden yarısını babasından almıştır. Çok eskiye gitmeyelim. Sadece milada gidelim. 2000 yıl yaklaşık 100 nesil yapar. Yani bir kişinin genetiğinde, 100 nesil önceki bir atasının etkisi 2 üssü 1/100 dür. "Kadim soyun evlatları farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşuyorlarmış bugün." Pu hah hah hah. Genetik sonuçlar öyle bir şey değil. Bireyler ve topluluklar, tarihin çok eski devrilerinde çeşitli bölgelerde yalıtılmış olarak yaşayan küçük toplulukların (klanların) ve onların bireylerinin birer karışımdır. Genetik sonuçların gösterdiği şey budur. Biz toplulukların göçlerini, hangi toplululuğun hangi toplulukla temas ettiğini anlıyoruz. Antik veya eski verilerde buna geçmiş perspektifi sunuyor. Örnek neolitik ve kalkolitik dönem verileri, bugün genotipi Kuzey Avrupalılara en yakın kişilerin (atalarından biri) Anadolu'da olmadıklarını gösteriyor. Bunu tarih ve dil verileri de doğruluyor. Germenlerin atalarının gelişi M.Ö. 2000'e doğru. Hititler başlangıcı. Onun öncesinde Anadolu'da aglutine (Türkçe gibi) dil konuşan topluluklar var. (Hattiler ve Hurriler) Kürtler içindeki bir kişi 24.000 yıl önce Baykal gölünde yaşamış kişinin soyu, bir başkası 10.000 yıl önce Hindistan'daki birinin soyundan da, Hakkari'de Kürtçe dili altında buluşmuş değiller. Halklar çeşitli bölgede yaşamış toplulukların devamıdır veya kayda değer oranda karışımlarıdır. Ama % 1-2 gibi diğer katılımlar her toplulukta vardır ve bunun etnogenez açısından zerre önemi yoktur.

Hala hangi iddialarıma karşı geldiğiniz belli değil. Benim dediklerimin bu dediklerinizle (varsa) ne gibi bir çelişki içinde olduğunu göremiyorum.


Malta Burret kültüründeki insanlar, en çok Ugorlar ve Türklerin genotipine katkı sağlamışlardır. Yani bu insanların torunları en çok Türk ve Ugor halklarının oluşumuna katılmışladır. Burası nokta nokta. Bu Ancestral Altaic ne menem bir şey değil değil. Ne olduğu gayet belli. Aç Mansilerle Tubaların tipine bak. Onlar Mongoloid ise Ancestral Altay'da Mongoloiddir. :) Daha toplama işlemini anlamamışsın, türevle uğraşmaya çalışıyorsun.

Yukarıdaki paylaştığım analiz sonuçları ve linklerle bu dediklerinizin yanlışlığını gösterdim. Daha fazla veri sunmama gerek yok şimdilik. Fazla bile yazdım.

Onur Dincer
12-25-2021, 01:18 AM
Can you create a sticky on the forum listing all the time and region specific calculators that you trust for the Near-East? Like a Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Modern, which includes far flung populations to account for known migration events during those periods? I mean all of these results when analysed together will be able to tell us something meaningful about our origins as a whole and as individuals but novices can't agree on which samples to use for G25, people using the popular GEDMatch have no idea when those calculators were made and what they are actually looking for, it's us that need the helping hand.

Currently I am busy. But can try next week.

Alkaevli
01-01-2022, 06:21 PM
Ulusalcılık ne güzel kafa yapıyor öyle yaw. Kürtler de kesin dağ Türküdür sana göre ahahah.
Serdar Varol'un yazdıklarına ben de katılmıyorum, sen yine de Pandora'nın kutusunu açma. Yaftalama başlarsa seni de yaftalayanlar çıkar.

Onur Dincer
01-02-2022, 01:00 AM
Can you create a sticky on the forum listing all the time and region specific calculators that you trust for the Near-East? Like a Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Modern, which includes far flung populations to account for known migration events during those periods? I mean all of these results when analysed together will be able to tell us something meaningful about our origins as a whole and as individuals but novices can't agree on which samples to use for G25, people using the popular GEDMatch have no idea when those calculators were made and what they are actually looking for, it's us that need the helping hand.

I noticed that the G25-based calculators I would recommend specifically for the Near East have all been removed from the relevant website along with almost all other G25-based calculators there. So I cannot recommend any of them at the moment. You can still use my own G25-based calculator, it is global-focused and can be used for all populations worldwide that formed during the Neolithic times or afterwards. Here it is:

https://anthrogenica.com/showthread.php?23610-Ultimate-World-Deep-Ancestry-Scaled-Calculator

anvilmar
01-05-2022, 10:38 PM
Serdar Varol'un yazdıklarına ben de katılmıyorum, sen yine de Pandora'nın kutusunu açma. Yaftalama başlarsa seni de yaftalayanlar çıkar.

Senin gibilerinin tehditlerine karnım tok. Git başkasını provoke et.

Alkaevli
01-20-2022, 01:12 PM
Senin gibilerinin tehditlerine karnım tok. Git başkasını provoke et.
Tehdit yok, provokatör de sensin. Siyasi tartışmalara ve yaftalamalara meraklıysan git başka yerde akıt zehrini. Ben senin siyaset içerikli gönderilerini görmek zorunda mıyım bu subforumda?

Liquid
02-05-2022, 10:47 AM
I noticed that the G25-based calculators I would recommend specifically for the Near East have all been removed from the relevant website along with almost all other G25-based calculators there. So I cannot recommend any of them at the moment. You can still use my own G25-based calculator, it is global-focused and can be used for all populations worldwide that formed during the Neolithic times or afterwards. Here it is:

https://anthrogenica.com/showthread.php?23610-Ultimate-World-Deep-Ancestry-Scaled-Calculator

Yeah, I noticed the owner of the site kneecapped the site to go commercial. Thanks for the link, I've been mainly using your calculator on the custom calculators page. Do you have something that can be used to explore more recent ancestry, like Bronze Age? I'm especially interested in the impact the Greeks, Persians had on Turkey and where we got our Yamnaya ancestry, was it the Romans/Greeks and/or the Middle Age Turks? Which sample can be used for Bronze Age Italy?

chum
02-05-2022, 11:53 AM
I'm especially interested in the impact the Greeks, Persians had on Turkey
It varies, Persian ancestry is a recent (recent being around 12th century AD) thing that Turcomans brought to Turkey, they had 30-50% of Persian-like ancestry (seemingly goes higher in southern anatolians and lower with northern anatolians), whereas Greek ancestry I can't say surely, with Mycenaean as a Greek proxy then Anatolians don't really show Greek ancestry, maybe they could with Classical Greeks though, they do however have some Slavic ancestry and higher steppe than BA Anatolians so IA Anatolian samples would be very useful


and where we got our Yamnaya ancestry, was it the Romans/Greeks and/or the Middle Age Turks?
Also varies, but generally it's from Turkics (who got it from Central Asian Iranians), Anatolians (not sure about their source of Steppe exactly), Slavic and IA Balkaners/Greeks (mostly in Balkan Turks)

Impaler
02-05-2022, 12:07 PM
My father's interesting results:

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 Caucasian 32.88
2 European_Hunters_Gatherers 24.03
3 European_Early_Farmers 13.67
4 South_Central_Asian 11.07
5 South_Indian 4.78
6 East_Siberian 3
7 Near_East 2.98
8 North_African 2.61
9 Melano_Polynesian 1.31
10 Ancestral_Altaic 1.09
11 Tungus-Altaic 0.98
12 African_Pygmy 0.98
13 Australoid 0.37
14 Archaic_Human 0.23


Single Population Sharing:

# Population (source) Distance
# Population (source) Distance
1 Bosnian ( ) 10.32
2 Romanian ( ) 10.37
3 Croat_BH ( ) 10.6
4 Serb_BH ( ) 10.85
5 Croat ( ) 11.23
6 Bulgarian ( ) 11.43
7 Turk_Balikesir ( ) 11.47
8 Montenegrian ( ) 11.55
9 Serb_Serbia ( ) 11.78
10 Hungarian_Budapest ( ) 12
11 Czech ( ) 12.16
12 Ukrainian_West ( ) 12.17
13 Macedonian ( ) 12.27
14 Crimean_Tatar_Mountain ( ) 12.9
15 Slovak ( ) 12.92
16 Turk_Aydin ( ) 13.07
17 Slovenian ( ) 13.23
18 Ukrainian_Center ( ) 13.39
19 Ukrainian_East ( ) 13.4
20 Hungarian ( ) 13.68

Mixed Mode Population Sharing:

# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 78.6% Gagauz ( ) + 21.4% Burusho ( ) @ 4.04
2 80.4% Gagauz ( ) + 19.6% Sindhi ( ) @ 4.07
3 76.9% Bulgarian ( ) + 23.1% Afghan_Pushtun ( ) @ 4.16
4 75.4% Macedonian ( ) + 24.6% Afghan_Pushtun ( ) @ 4.23
5 77% Gagauz ( ) + 23% Pathan ( ) @ 4.28
6 73.7% Bulgarian ( ) + 26.3% Parsi ( ) @ 4.3
7 73.5% Montenegrian ( ) + 26.5% Parsi ( ) @ 4.34
8 78.3% Romanian ( ) + 21.7% Tajik_Pomiri_Rushan ( ) @ 4.36
9 79.2% Bulgarian ( ) + 20.8% Pashtun_Afghani ( ) @ 4.45
10 75.1% Romanian ( ) + 24.9% Tajik_Yagnobi ( ) @ 4.47
11 79.1% Bulgarian ( ) + 20.9% Pakistani_Pushtun ( ) @ 4.47
12 75% Serb_BH ( ) + 25% Parsi ( ) @ 4.54
13 88.2% Romanian ( ) + 11.8% Brahui ( ) @ 4.55
14 79.4% Gagauz ( ) + 20.6% Punjabi_Gujjar ( ) @ 4.57
15 89.3% Romanian ( ) + 10.7% Kalash ( ) @ 4.57
16 76.2% Bosnian ( ) + 23.8% Parsi ( ) @ 4.58
17 72.6% Gagauz ( ) + 27.4% Pashtun_Afghani ( ) @ 4.58
18 86.6% Romanian ( ) + 13.4% Makrani ( ) @ 4.59
19 72.6% Gagauz ( ) + 27.4% Tajik_Pomiri_Ishkashim ( ) @ 4.59
20 70.1% Gagauz ( ) + 29.9% Afghan_Pushtun ( ) @ 4.6


Using 3 populations approximation:
1 50% Bosnian_ +25% Crimean_Tatar_Mountain_ +25% Parsi_ @ 3.931710


Using 4 populations approximation:
1 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Croat_BH_ + Gagauz_ @ 3.557064
2 Afghan_Pushtun_ + Bosnian_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Gagauz_ @ 3.588039
3 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Croat_ + Gagauz_ @ 3.595840
4 Afghan_Pushtun_ + Bosnian_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Macedonian_ @ 3.612422
5 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Macedonian_ + Serb_BH_ @ 3.612593
6 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Croat_ + Macedonian_ @ 3.625184
7 Afghan_Pushtun_ + Bulgarian_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Croat_BH_ @ 3.628138
8 Afghan_Pushtun_ + Bosnian_ + Bulgarian_ + Crimean_Tatar_Mountain_ @ 3.634126
9 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Gagauz_ + Slovenian_ @ 3.639726
10 Afghan_Pushtun_ + Crimean_Tatar_Mountain_ + Gagauz_ + Serb_BH_ @ 3.647002

bovefex
02-05-2022, 02:11 PM
It varies, Persian ancestry is a recent (recent being around 12th century AD) thing that Turcomans brought to Turkey, they had 30-50% of Persian-like ancestry (seemingly goes higher in southern anatolians and lower with northern anatolians)

What is your source for the Persian-like ancestry? I do agree that Iran_N is higher in Southern Anatolia with CHG being higher in Northern Anatolians (at least that's what calculators show for Anatolian Turks), but I haven't seen anything that is Persian-like. Did you mean Central Asian Iranian/Iranic? Because that is different from Persian.

chum
02-05-2022, 02:59 PM
Check out individual Turkmen samples, they all have a varying degree of Persian-like ancestry, and I believe MA2195 is representative of an "unmixed" Oghuz, model Turkmens with Central Asian components and include Persians in the model, make a ghost of the Central Asian components independent of the Persian admix, it will be very close to MA2195, and also check out UZB105, the closest ancient sample to it is MA2195:


Distance to: Turkmen_Uzbekistan:UZB105_turkmen
0.03513292 TUR_Ottoman:MA2195
0.03771420 RUS_Late_Xiongnu_Sarmatian:UGU006
0.04390059 KGZ_Chilpek_IA:CHK004
0.04526914 MNG_Early_Med_Uigur:OLN009
0.04749626 KAZ_Otyrar_Antiquity_o1:KNT004
0.04761216 KAZ_Nomad_MA:DA126
0.05083392 KAZ_Karluk:DA222
0.05332520 KAZ_Karakhanid:DA204
0.05420674 KAZ_Karakhanid:DA203
0.05422197 RUS_Late_Xiongnu:SOL001
0.05515142 KAZ_Karluk:DA230
0.05571083 KAZ_Tasmola_IA:SRK001
0.05581080 MNG_Early_Med_Uigur:OLN012
0.05618421 KAZ_Karakaba_MA:KKB001
0.05742505 KAZ_Turk:DA228
0.05920583 KAZ_Kimak:DA87
0.05969561 KAZ_Tasmola_IA:KSH004
0.06041119 MNG_Sagly_EIA_4:I6230
0.06141544 MNG_EIA_5:I13965
0.06178860 KAZ_Nomad_MA:DA94
0.06208709 KAZ_Pazyryk_IA:BRE010
0.06264482 Hun_Tian_Shan:DA96
0.06434975 RUS_Late_Xiongnu:DEL001
0.06452084 KAZ_Nomad_MA:DA124
0.06492480 Hun_Tian_Shan:DA74

Also when you model Southwestern Turks with let's say KAZ_Turk for example and include Armenians in the source, they will show Armenian ancestry, but replace that with MA2195 and a Persian source (Iranian_Zoroastrian for this example) and it's gone, this implies that Persian-like ancestry is a better source for Iran_N than something thats Levantine or Transcaucasian:


Target: Turkish_Southwest
Distance: 0.0137% / 0.01370478
36.5 KAZ_Turk
29.0 Greek_Central_Anatolia
19.8 Armenian_Erzurum
14.7 Greek_Kos


Target: Turkish_Southwest
Distance: 0.0097% / 0.00968563
38.7 Greek_Kos
27.2 TUR_Ottoman_MA2195
22.1 Iranian_Zoroastrian
12.0 Greek_Central_Anatolia
0.0 Armenian_Erzurum

Same scenario for South Anatolians:


Target: Turkish_South
Distance: 0.0098% / 0.00984511
44.3 Armenian_Erzurum
37.2 KAZ_Turk
18.5 Greek_Central_Anatolia


Target: Turkish_South
Distance: 0.0084% / 0.00835794
46.6 Greek_Central_Anatolia
27.6 TUR_Ottoman_MA2195
25.8 Iranian_Zoroastrian
0.0 Armenian_Erzurum

If it seems that 50% of Persian-like ancestry is a bit too high, the modern Turkmen average is 40~% Persian-like, with individual samples in it going well beyond that amount:


Target: Turkmen
Distance: 0.0171% / 0.01705056
58.9 TUR_Ottoman:MA2195
29.1 Iranian_Zoroastrian
8.8 Iranian_Fars
3.2 Iranian_Mazandarani


Target: Turkmen:TUR035
Distance: 0.0202% / 0.02023234
34.7 Iranian_Fars
33.3 TUR_Ottoman:MA2195
17.6 Iranian_Zoroastrian
14.4 Iranian_Mazandarani

bovefex
02-05-2022, 03:12 PM
Check out individual Turkmen samples, they all have a varying degree of Persian-like ancestry, and I believe MA2195 is representative of an "unmixed" Oghuz, model Turkmens with Central Asian components and include Persians in the model, make a ghost of the Central Asian components independent of the Persian admix, it will be very close to MA2195, and also check out UZB105, the closest ancient sample to it is MA2195:


Distance to: Turkmen_Uzbekistan:UZB105_turkmen
0.03513292 TUR_Ottoman:MA2195
0.03771420 RUS_Late_Xiongnu_Sarmatian:UGU006
0.04390059 KGZ_Chilpek_IA:CHK004
0.04526914 MNG_Early_Med_Uigur:OLN009
0.04749626 KAZ_Otyrar_Antiquity_o1:KNT004
0.04761216 KAZ_Nomad_MA:DA126
0.05083392 KAZ_Karluk:DA222
0.05332520 KAZ_Karakhanid:DA204
0.05420674 KAZ_Karakhanid:DA203
0.05422197 RUS_Late_Xiongnu:SOL001
0.05515142 KAZ_Karluk:DA230
0.05571083 KAZ_Tasmola_IA:SRK001
0.05581080 MNG_Early_Med_Uigur:OLN012
0.05618421 KAZ_Karakaba_MA:KKB001
0.05742505 KAZ_Turk:DA228
0.05920583 KAZ_Kimak:DA87
0.05969561 KAZ_Tasmola_IA:KSH004
0.06041119 MNG_Sagly_EIA_4:I6230
0.06141544 MNG_EIA_5:I13965
0.06178860 KAZ_Nomad_MA:DA94
0.06208709 KAZ_Pazyryk_IA:BRE010
0.06264482 Hun_Tian_Shan:DA96
0.06434975 RUS_Late_Xiongnu:DEL001
0.06452084 KAZ_Nomad_MA:DA124
0.06492480 Hun_Tian_Shan:DA74

Also when you model Southwestern Turks with let's say KAZ_Turk for example and include Armenians in the source, they will show Armenian ancestry, but replace that with MA2195 and a Persian source (Iranian_Zoroastrian for this example) and it's gone, this implies that Persian-like ancestry is a better source for Iran_N than something thats Levantine or Transcaucasian:


Target: Turkish_Southwest
Distance: 0.0137% / 0.01370478
36.5 KAZ_Turk
29.0 Greek_Central_Anatolia
19.8 Armenian_Erzurum
14.7 Greek_Kos


Target: Turkish_Southwest
Distance: 0.0097% / 0.00968563
38.7 Greek_Kos
27.2 TUR_Ottoman_MA2195
22.1 Iranian_Zoroastrian
12.0 Greek_Central_Anatolia
0.0 Armenian_Erzurum

Same scenario for South Anatolians:


Target: Turkish_South
Distance: 0.0098% / 0.00984511
44.3 Armenian_Erzurum
37.2 KAZ_Turk
18.5 Greek_Central_Anatolia


Target: Turkish_South
Distance: 0.0084% / 0.00835794
46.6 Greek_Central_Anatolia
27.6 TUR_Ottoman_MA2195
25.8 Iranian_Zoroastrian
0.0 Armenian_Erzurum

If it seems that 50% of Persian-like ancestry is a bit too high, the modern Turkmen average is 40~% Persian-like, with individual samples in it going well beyond that amount:


Target: Turkmen
Distance: 0.0171% / 0.01705056
58.9 TUR_Ottoman:MA2195
29.1 Iranian_Zoroastrian
8.8 Iranian_Fars
3.2 Iranian_Mazandarani


Target: Turkmen:TUR035
Distance: 0.0202% / 0.02023234
34.7 Iranian_Fars
33.3 TUR_Ottoman:MA2195
17.6 Iranian_Zoroastrian
14.4 Iranian_Mazandarani

Why would you keep changing between KAZ_Turk and MA2195? In any case, I also tried modeling with Greek_Central_Anatolia, Greek_Kos, Iranian_Zoroastrian and KAZ_Karluk, and while the distances seem to check out I'm suspicious of their accuracy. After all, MA2195 is extremely close to KAZ_Karluk and KAZ_Karakhanid, for example.

chum
02-05-2022, 03:27 PM
Why would you keep changing between KAZ_Turk and MA2195?
Turkmens are descended from a MA2195-like group instead of a KAZ_Turk-like one, atleast not directly, also more historically accurate

After all, MA2195 is extremely close to KAZ_Karluk and KAZ_Karakhanid, for example.
Close yes, but wouldn't say extremely close, around as close as Central Anatolian Turks and Azerbaijanis:


Distance to: Turkish_Central
0.01469643 Turkish_Adana
0.01661491 Turkish_Kayseri
0.02184835 Turkish_North
0.03047323 Azerbaijani
0.03150698 Turkish_Aydin
0.03304862 Turkish_South
0.03332685 Azerbaijani_Turkey


Distance to: TUR_Ottoman:MA2195
0.03875305 KAZ_Kipchak
0.04180672 KAZ_Karakhanid
0.04580906 KAZ_Karluk
0.04742827 KAZ_Karakaba_MA
0.05012979 MNG_Early_Med_Uigur
0.05113280 KGZ_Chilpek_IA
0.05166630 KAZ_Otyrar_Antiquity_o1

chum
02-06-2022, 08:00 AM
48359

This should simplify it

bovefex
02-06-2022, 08:16 AM
48359

This should simplify it

Definitely interesting. I wonder what the more experienced users think.

Onur Dincer
02-11-2022, 09:39 PM
Yeah, I noticed the owner of the site kneecapped the site to go commercial. Thanks for the link, I've been mainly using your calculator on the custom calculators page. Do you have something that can be used to explore more recent ancestry, like Bronze Age? I'm especially interested in the impact the Greeks, Persians had on Turkey and where we got our Yamnaya ancestry, was it the Romans/Greeks and/or the Middle Age Turks? Which sample can be used for Bronze Age Italy?

Well, I do not think the Bronze Age or any other period is well covered in ancient DNA to do analyses specific to our East Med territories and even Italy. We are nowhere like the British Isles, Iberia, the Baltics or the Southern Levant in terms of ancient DNA coverage. When we are, I can think of creating calculators for that purpose. The Yamnaya ancestry in Anatolian Turks have multiple recent sources, some of it from the Anatolian natives (Anatolian Greeks especially), some of it from the Oghuz/Turcoman conquerors and some from various European slaves.

eolien
02-12-2022, 09:55 PM
Well, I do not think the Bronze Age or any other period is well covered in ancient DNA to do analyses specific to our East Med territories and even Italy. We are nowhere like the British Isles, Iberia, the Baltics or the Southern Levant in terms of ancient DNA coverage. When we are, I can think of creating calculators for that purpose. The Yamnaya ancestry in Anatolian Turks have multiple recent sources, some of it from the Anatolian natives (Anatolian Greeks especially), some of it from the Oghuz/Turcoman conquerors and some from various European slaves.

What is the percentage of Yamnaya like ancestry in our neighbouring populations such Kurds, Armenians, and North Caucasians?

Onur Dincer
02-12-2022, 11:08 PM
What is the percentage of Yamnaya like ancestry in our neighbouring populations such Kurds, Armenians, and North Caucasians?

You can check out their average Yamnaya-like ancestry according to my calculator:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0D3ckjJonQjMH8aSu3BhSqCtx8GTAN0TxxDZO5vkB8/edit#gid=0

Onur Dincer
02-16-2022, 12:03 AM
Yeah, I noticed the owner of the site kneecapped the site to go commercial. Thanks for the link, I've been mainly using your calculator on the custom calculators page. Do you have something that can be used to explore more recent ancestry, like Bronze Age? I'm especially interested in the impact the Greeks, Persians had on Turkey and where we got our Yamnaya ancestry, was it the Romans/Greeks and/or the Middle Age Turks? Which sample can be used for Bronze Age Italy?

Another PCA result that may interest you on this topic:

48451

Also this G25 analysis:

48452

And these MDLP World calculator results in which the Turkish populations with their full results and with their results when their East Eurasian components are removed are compared:

48453

Liquid
02-16-2022, 01:11 AM
Well, I do not think the Bronze Age or any other period is well covered in ancient DNA to do analyses specific to our East Med territories and even Italy. We are nowhere like the British Isles, Iberia, the Baltics or the Southern Levant in terms of ancient DNA coverage. When we are, I can think of creating calculators for that purpose. The Yamnaya ancestry in Anatolian Turks have multiple recent sources, some of it from the Anatolian natives (Anatolian Greeks especially), some of it from the Oghuz/Turcoman conquerors and some from various European slaves.

Also Slavs, weren't they expelled to Asia Minor by a Byzantine ruler because they were causing too much trouble in mainland Greece? I think the Anatolian Greeks were successful at Hellenizing Scythians too, who originally arrived as invaders. Then there are the Greeks, Italians, Serbs etc from Europe who must've settled in an around Istanbul and the West Coast during the Roman and Byzantine periods, all the migration events after Alexander the Great are of interest, Constantine in particular. The clues must be there in good old fashioned historical sources.

Onur Dincer
02-16-2022, 01:59 AM
Also Slavs, weren't they expelled to Asia Minor by a Byzantine ruler because they were causing too much trouble in mainland Greece? I think the Anatolian Greeks were successful at Hellenizing Scythians too, who originally arrived as invaders. Then there are the Greeks, Italians, Serbs etc from Europe who must've settled in an around Istanbul and the West Coast during the Roman and Byzantine periods, all the migration events after Alexander the Great are of interest, Constantine in particular. The clues must be there in good old fashioned historical sources.

Yes, groups of Slavs were relocated from the Balkans to Asia Minor, especially northwestern Asia Minor, by various Eastern Roman emperors. Whatever Scythian groups still remained in West Asia, including Asia Minor, after their expulsion from West Asia by the Medes had already been assimilated by local populations before Alexander the Great's conquests, so the only major Scythian groups to be Hellenized would be those in Crimea. To get into the details of migrations within, into and out of West Asia, we need much more ancient DNA results from West Asia than we currently have. Hopefully more funding will be allocated for the testing of ancient DNA from West Asia in the coming years.

Tutut
02-16-2022, 08:43 AM
People from the Balkans had an established presence in Asia Minor long before the Roman Empire. Phrygia, Lydia, Cappadocia, Moesia, Achaea, Troy ... are the obvious written evidence of this, and we can talk about cultural parallels as well as linguistic connections. There is no reason to believe that there was a disruption of human flow, at least since the Neolithic between the Balkans and Anatolia. This is definitely not a recent ancestry.

chum
02-16-2022, 08:55 AM
People from the Balkans had an established presence in Asia Minor long before the Roman Empire. Phrygia, Lydia, Cappadocia, Moesia, Achaea, Troy ... are the obvious written evidence of this, and we can talk about cultural parallels as well as linguistic connections. There is no reason to believe that there was a disruption of human flow, at least since the Neolithic between the Balkans and Anatolia. This is definitely not a recent ancestry.

MA2197 makes more sense now, thanks


Distance to: TUR_IA_low_res
0.04685299 HUN_IA_La_Tene_oEast
0.05369697 HRV_Pop_CA
0.05601594 HUN_IA_Syrmian_SremGroup
0.05726956 BGR_EBA
0.05734878 GRC_Logkas_MBA
0.05841012 HUN_LBA_EIA
0.05858445 BGR_IA
0.05863636 HUN_MA_Szolad_o1
0.05936479 ITA_PoggioPelliccia_EMA
0.05974114 HUN_BA
0.06047674 SRB_Mokrin_EBA_Maros_oAegean
0.06070054 HUN_EIA
0.06084189 ITA_Rome_Late_Antiquity
0.06228038 ITA_Prenestini_tribe_IA_o
0.06263148 ITA_Daunian
0.06368169 DEU_MA_Alemannic_o2
0.06467082 ITA_Rome_MA
0.06479784 VK2020_ITA_Foggia_MA
0.06490104 UKR_Cimmerian_o
0.06502975 HRV_IA
0.06551177 ITA_Proto-Villanovan
0.06625831 ITA_Sardinia_MA
0.06653463 HRV_EBA
0.06666707 ITA_Etruscan_Tarquinia
0.06675076 ITA_Etruscan_Vetulonia

I really wish it was better quality, it would be useful

bovefex
02-16-2022, 11:30 AM
Yes, groups of Slavs were relocated from the Balkans to Asia Minor, especially northwestern Asia Minor,

Could that be (one of) the reason(s) why Turkish_Northwest has more Steppe ancestry than the rest of Anatolia? In some runs they even seem to pick up some Slavic, though in others they don't.

Liquid
02-16-2022, 01:12 PM
Could that be (one of) the reason(s) why Turkish_Northwest has more Steppe ancestry than the rest of Anatolia? In some runs they even seem to pick up some Slavic, though in others they don't.

Don't forget these guys, expelled from the Caucasus on mass by the Russian Tsar, they played a critical role in Turkish War of Independence

Target: Circassian
Distance: 2.3687% / 0.02368745 | R5P
39.0 Caucasus_Hunter-Gatherer_GEO_CHG
22.4 Pontic_Steppe_Yamnaya_Pastoralist_Yamnaya_RUS_Sama ra
20.2 Anatolia_Neolithic_Farmer_TUR_Barcin_N
11.8 Levant_Neolithic_Farmer_Levant_PPNB
6.6 North_China_Neolithic_Farmer_CHN_Boshan_N

I'm surprised at their Far East level, they would've blended in really well. Actually, looking at their distribution, they could've faced some hostility!

4845448454

bovefex
02-16-2022, 01:19 PM
Don't forget these guys, expelled from the Caucasus on mass by the Russian Tsar, they played a critical role in Turkish War of Independence

Target: Circassian
Distance: 2.3687% / 0.02368745 | R5P
39.0 Caucasus_Hunter-Gatherer_GEO_CHG
22.4 Pontic_Steppe_Yamnaya_Pastoralist_Yamnaya_RUS_Sama ra
20.2 Anatolia_Neolithic_Farmer_TUR_Barcin_N
11.8 Levant_Neolithic_Farmer_Levant_PPNB
6.6 North_China_Neolithic_Farmer_CHN_Boshan_N

I'm surprised at their Far East level, they would've blended in really well. Actually, looking at their distribution, they could've faced some hostility!

4845448454

If I remember correctly, TurkishDNAProject has some pretty strict criteria on whose samples can be put in the average, so I don't expect the Turkish averages to harbour significant Circassian ancestry.

Liquid
02-16-2022, 01:32 PM
People from the Balkans had an established presence in Asia Minor long before the Roman Empire. Phrygia, Lydia, Cappadocia, Moesia, Achaea, Troy ... are the obvious written evidence of this, and we can talk about cultural parallels as well as linguistic connections. There is no reason to believe that there was a disruption of human flow, at least since the Neolithic between the Balkans and Anatolia. This is definitely not a recent ancestry.

And vice versa. But for big changes to the demographics you need to look for traumatic events in the Balkans, the expulsion of 350000 Bulgarian muslims in 1989 comes to mind, or significant pulls, like the establishment of Constantinople as the new capital of Rome and centre of the Christian faith.

Liquid
02-16-2022, 01:36 PM
If I remember correctly, TurkishDNAProject has some pretty strict criteria on whose samples can be put in the average, so I don't expect the Turkish averages to harbour significant Circassian ancestry.

The expulsion happened 150 years ago, I'm sure candidates who want to become a reference sample aren't expected to prove their Turkish ancestry that far back.

chum
02-16-2022, 01:54 PM
Did Greeks from Northern Anatolia outside of the Eastern Blacksea region also have higher Caucasian ancestry? That might explain it being present in modern Turkish people from there, even Northwestern Turks are a bit Caucasus-shifted (assuming this wouldn't be caused by possible Circassian ancestry)

bovefex
02-16-2022, 02:21 PM
Did Greeks from Northern Anatolia outside of the Eastern Blacksea region also have higher Caucasian ancestry? That might explain it being present in modern Turkish people from there, even Northwestern Turks are a bit Caucasus-shifted (assuming this wouldn't be caused by possible Circassian ancestry)

I have noticed a gradient in Northern, Southern, Central and Western Anatolia. Some groups seem to mirror each other (Turkish_North and Turkish_South mirror each other, and Turkish_Northwest and Turkish_Southwest mirror each other). North and South are for example very similar, except for the fact that North scores more CHG, while South scores more Iran_N. The same dynamic applies to Northwest and Southwest. I wonder whether this is merely due to chance.

Liquid
02-16-2022, 02:26 PM
Did Greeks from Northern Anatolia outside of the Eastern Blacksea region also have higher Caucasian ancestry? That might explain it being present in modern Turkish people from there, even Northwestern Turks are a bit Caucasus-shifted (assuming this wouldn't be caused by possible Circassian ancestry)

We don't have any Greek samples from that area but geography matters, they're probably somewhere in the 19-25% range:

48455

Just out of interest, Armenians as a Northern expansion of Assyrians with the new Greek_Erzurum:

Target: Armenian
Distance: 0.5771% / 0.00577114 | R4P
48.0 Assyrian
28.0 Greek_Pontus
24.0 Greek_Erzurum

chum
02-16-2022, 04:24 PM
I have noticed a gradient in Northern, Southern, Central and Western Anatolia. Some groups seem to mirror each other (Turkish_North and Turkish_South mirror each other, and Turkish_Northwest and Turkish_Southwest mirror each other). North and South are for example very similar, except for the fact that North scores more CHG, while South scores more Iran_N. The same dynamic applies to Northwest and Southwest. I wonder whether this is merely due to chance.

I think it might've been about the variable of the Turkic source (as in Turkmens having varying degrees of Iran_N) mixed with possibly a more Pontic Greek-like population in Northern Anatolia as considered

bovefex
02-16-2022, 05:07 PM
I think it might've been about the variable of the Turkic source (as in Turkmens having varying degrees of Iran_N) mixed with possibly a more Pontic Greek-like population in Northern Anatolia as considered

Nah, I did those Neolithic models with KAZ_Karluk and no other (partial)-East-Asian proxy. The higher Iran_N for southerners comes from something else, imo.