PDA

View Full Version : Aryan ırk nedir, İranlılılar ile Avrupalılar arasındaki bağ nedir ?M4VER1CK
09-15-2021, 09:27 PM
En son G25 DNA örneğine sahip olan bir arkadaşımdan bir test sonucu aldım ancak resmi bir kaynak bulamadığım için size sormak ve öğrenmek istedim. Aynı zamanda İlber Ortaylı gibi isimler Aryan medeniyetini İran'a mal ediyor, madem Aryan denilen kavim Avrupalı, neden Avrupalılarla bağdaştırılmıyor ve İran halkları bunu kabul ediyor (Yeniyim, kusura bakmayın)

Target:Iranıan(Persian)
Distance:1.0854%/ 0.01085392
82.4 Copper-
Bronze_Age_Iranian
12.8 RUS_Sintashta_MLBA
4.8 Proto_Turkic

Serdar Varol
10-22-2021, 06:12 PM
Kusura bakmıyorum cevaplıyorum.

Aryan teorisi sömürgecilik döneminde uydurulmuş, Türklerin bölgeden (Hindistan; İran) çıkarılmaları veya etkinliklerinin sona erdirilmesi amacıyla uydurulmuş maksatlı safsatadır. Hint-İraniler birbirlerine arasında akrabadır. Avrupalılar ile Hint-İranilerin genetik ilişkisi yoktur. Kuzey Afganistan'da yaşayan İranilerde (Hazara, Tacik) bir miktar Kuzey Avrupalılık vardır. Ancak bunlar genetik olarak zaten İraniler'den çok Türklere benzerler. Bunun en iyi açıklamasını İskitlerin dağılım sürecinde, Soğdakların ve Toharların arasına giren Türkler şeklinde Zeki Velidi Togan yapar.

M.Ö. 2000'lere doğru Avrupa dilinin kaynağı olan Kuzey Avrupalılar, gerek güney Avrupa'ya gerekse Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Onlardan önce bu bölgelerde "Hint-Avrupa" dili konuşmayan başka halklar yaşıyor. Hint-İran ve Avrupa dili arasındaki benzerlikte, benzer tarihlerde Hindistan'a inen Avrupalı bir grubun bölge halkının bir kısmının dilini değiştirmiş olması en muhtemel nedendir.

M4VER1CK
11-24-2021, 12:23 AM
İran'da avrupai genler taşayan Sintashta_MLBA'sı yüksek olan Yagnobi tarzı bazı azınlıklar var, Türki özellikleri yok.

Onur Dincer
11-30-2021, 05:58 AM
Aryan tabiri Hint-İrani halkların kendileri için kullanmış olduğu tarihi Arya tabirinin Batı dillerine uyarlanmış biçimidir. Batı dillerinde modern devirde dilbilim çalışmalarının yoğunluk kazanmasıyla bugün Hint-Avrupa dediğimiz dil ailesinin ve bu dil ailesine ait dilleri konuşan halkların genel adı olarak da kullanılmaya başladı Aryan, ama bugün onun yerine Hint-Avrupa tabiri tercih ediliyor.

Hint-Avrupa dillerini konuşan bütün halklarda değişen miktarda Doğu Avrupa'daki Geç Kalkolitik/Erken Bronz devir Pontik-Hazar stepi ve civarındaki gruplardan (örneğin Yamnaya kültürü) kökene rastlandı antik ve modern DNA çalışmalarında. Bunun bir istisnası Hint-Avrupa dillerinin Hititçe ve Luvice gibi Anadolu kolunu konuşan gruplar olabilir, onların en azından bir kısmında step miksi olmadığı anlaşılıyor antik DNA çalışmalarından. Tüm bunlardan ve ayrıca dil ve arkeoloji çalışmalarından Hint-Avrupa dillerinin en azından Anadolu kolu haricindeki kollarının ortak atasının Geç Kalkolitik/Erken Bronz devirde Pontik-Hazar stepi taraflarında konuşulduğu anlaşılıyor.

Hint-Avrupa dilleri bu kadar erken devirlerden itibaren Avrasya ve ötesindeki çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından ve çeşitli başka dil ailelerini konuşan halklar da sonradan Hint-Avrupa dillerini konuşan halkların topraklarına yayıldığından tüm bu yayılmalar sırasındaki çeşitli karışımların sonucunda Hint-Avrupa dilleri konuşan halklar diğer dil ailelerini konuşan çeşitli halklarla değişen miktarlarda karışmışlar ve Hint-Avrupa dili konuşanların topraklarına sonradan yayılan çeşitli dil ailelerinden halklar da Hint-Avrupa dilli halklarla değişen miktarlarda karışmışlar. O yüzden erken Hint-Avrupalılara ait Pontik-Hazar step kökeni bugün Hint-Avrupa dilli olsun, Ural dilli olsun, Bask dilli olsun, Kafkasya yerli dil aileli olsun, Türki dilli olsun, Afro-Asyatik dilli olsun, Buruşaski dilli olsun, Dravid dilli olsun, Moğol dilli olsun, çok çeşitli dil ailelerinden dilleri konuşan halklarda ve bu halklarla karışan diğer halklarda değişen oranlarda mevcuttur. Zaten günümüzde Avrasya ve diğer pek çok yerde halklar ekseriyetle kendilerine komşu olan halklara yakınlar genetikte dil ailelerinden bağımsız olarak bu ve benzeri karışımlar neticesinde. Bugün o yüzden çok kısıtlı coğrafyalarda konuşulan dil aileleri hariç hiçbir dil ailesinin konuşanları için homojen bir genetikten bahsedemiyoruz. Yani örneğin bugün Hint-Avrupa dilli halkların homojen bir genetiği olmadığı gibi, Türki dilli halkların da homojen bir genetiği yok, iki grup da aşırı derecede heterojen genetikte.

M4VER1CK
11-30-2021, 10:48 AM
Teşekkür ederim, zaten İranilerde çok fazla avrupai özellikte yok, Sintashtası yüksek olan halklar orta asya ve sibiryadaki türk toplulukları ve yagnobi gibi azınlıklar. Dil ailesi olduğu buradan da belliymiş aslında.

Onur Dincer
11-30-2021, 05:25 PM
İran taraflarındaki İrani dilli halklarda Sintaşta kökeni elbette az (Batı Asya standartlarına göre fazla ama). Ama Orta Asya'ya baktığımızda İrani dilli halkların Türki dilli halklardan daha fazla Sintaşta kökeni olduğunu görüyoruz, özellikle de Yağnobi ve benzeri Doğu İrani dilli azınlık gruplarda, antik DNA'ları da kattığımızda Andronovo, İskit, Saka ve Sarmatlar gibi Sintaşta sonrası İrani dilli step gruplarında bilhassa fazla olduğunu görüyoruz Sintaşta kökeninin. Orta Asya'daki Türki dillilerde ise Proto-Türkçe konuşmuş olabilecek olan Demir Çağı Moğolitan'ının Slab Grave kültürü insanlarının kökeninin İrani dillilerdekinden daha fazla olduğunu görüyoruz.

Liquid
12-03-2021, 06:14 AM
The Aryan (meaning 'noble', 'superior') race was invented by imperialist racists to patronise their new subjects, the people formerly ruled by the Turkish Qajars and to hold onto their old subjects, the people of India, by extending the ethnic map of Europe all the way to Bangladesh; the theory classified Turks as 'Mongolians' or 'Tatars'. Enough said about that.

Onur Dincer
12-03-2021, 11:03 AM
Beginning from the early 19th century the term Aryan was used by some Western linguists to designate not just Indo-Iranians and their languages, but also Indo-Europeans in general and their languages. The groups who were included in the Aryan category came to be conceptualized as a biological category by some Western scholars and thinkers only beginning from the second half of the 19th century; but right from its beginning such a conceptualization was criticized by some other Western scholars and thinkers. The Turkic peoples were usually not designated as Mongolians during those times, but they were considered as speaking the same language family as the Mongolic, Tungusic and Uralic peoples by many Western and later also many non-Western linguists until that view gradually lost adherents beginning from the 20th century so that today even the grouping of the Turkic, Mongolic and Tungusic languages in the same language family is rejected by most linguists.

Curious one
12-03-2021, 01:44 PM
Bunun bir istisnası Hint-Avrupa dillerinin Hititçe ve Luvice gibi Anadolu kolunu konuşan gruplar olabilir, onların en azından bir kısmında step miksi olmadığı anlaşılıyor antik DNA çalışmalarından. Tüm bunlardan ve ayrıca dil ve arkeoloji çalışmalarından Hint-Avrupa dillerinin en azından Anadolu kolu haricindeki kollarının ortak atasının Geç Kalkolitik/Erken Bronz devirde Pontik-Hazar stepi taraflarında konuşulduğu anlaşılıyor.

Anadolu'da bronz çağından kalma analizi yapılan kalıntılar İç-Doğu Anadolu bölgesinden yani o dönem Hurri ve Hattı nüfusun Hint-Avrupalılardan daha baskın olduğu alandan toplanma. Bu yüzden Anadolu HA'larının Yamna bileşeni taşımadığı kanısı erken bir varsayım.Bir sıkıntıda HA Anadolu elitlerinin cesetlerini yakması bu yüzdende genetik materyal bırakmamaları.

Curious one
12-03-2021, 01:47 PM
The Aryan (meaning 'noble', 'superior') race was invented by imperialist racists to patronise their new subjects, the people formerly ruled by the Turkish Qajars and to hold onto their old subjects, the people of India, by extending the ethnic map of Europe all the way to Bangladesh; the theory classified Turks as 'Mongolians' or 'Tatars'. Enough said about that.

Şöyle komik bir durum var ki Arya sözcüğünün kesin ve zorlama olmayan bir HA etimolojisi yoktur.Kelime büyük ihtimalle HA olmayan yerlilerin dillerinden gelme herhalde bey,soylu gibi bir anlamı vardı.

Onur Dincer
12-04-2021, 06:31 AM
Anadolu'da bronz çağından kalma analizi yapılan kalıntılar İç-Doğu Anadolu bölgesinden yani o dönem Hurri ve Hattı nüfusun Hint-Avrupalılardan daha baskın olduğu alandan toplanma. Bu yüzden Anadolu HA'larının Yamna bileşeni taşımadığı kanısı erken bir varsayım.Bir sıkıntıda HA Anadolu elitlerinin cesetlerini yakması bu yüzdende genetik materyal bırakmamaları.

Yanlış anlaşılmasın, aynı fikirdeyim. Anadolu'dan antik DNA'lar arttıkça tablo netleşecek ancak.

Onur Dincer
12-04-2021, 07:02 AM
Şöyle komik bir durum var ki Arya sözcüğünün kesin ve zorlama olmayan bir HA etimolojisi yoktur.Kelime büyük ihtimalle HA olmayan yerlilerin dillerinden gelme herhalde bey,soylu gibi bir anlamı vardı.

Arya kelimesinin kökeninden ziyade zaman içindeki evrimi daha çok dikkatimi çekiyor benim. Bu arada, muhtemelen tesadüf ama Arya kelimesinin Orta Farsçada aldığı form olan Er (e'si uzun okunur) ile Türki dillerdeki adam ve kişi manalarındaki er kelimesi (rekonstrükte edilen Proto-Türkçede e'si uzun okunur) arasındaki ses ve mana benzerliği dikkatimi çekiyor. Malum, birçok kavim adı aynı zamanda adam ve kişi manasında oluyor, bir yandan da Türki dillerin İrani dillerden çeşitli yollarla çok eski devirlerden beri kelime aldığı da biliniyor, soru şu: erken Türki dillere veya direk Proto-Türkçeye er kelimesi kendisine Arya kelimesinden gelen Er diyen Orta Farsça ya da ona benzer bir İrani dil konuşan birileri tarafından o kişilerin erken Türki gruplarca asimile edilmesi yoluyla mı aktarıldı ve bu yolla Türki dillerde adam ve kişi manası kazandı? Kronoloji uyuyor, Orta Farsçanın erken devirleri Proto-Türkçeyle zaman olarak kesişiyor (konuşma dilinde Eski Farsçadan Orta Farsçaya geçiş daha Ahameniş İmparatorluğu devrinde olmuştu).

kyp.snow
12-04-2021, 02:50 PM
Target: Iranian_Persian_Tehran
Distance: 0.5376% / 0.00537616
46.8 Iran_CHL
26.2 Anatolia_Chalcolithic
15.2 Steppe
4.4 Helmand_BA
4.0 Semitic
3.4 Early_MongoliaTarget: Iranian_Persian_Isfahan
Distance: 0.4608% / 0.00460794
53.2 Iran_CHL
16.8 Anatolia_Chalcolithic
16.6 Steppe
6.6 Helmand_BA
3.6 Semitic
3.2 Early_Mongolia

18% R1a

Target: Iranian_Persian_Khorasan
Distance: 0.4327% / 0.00432665
39.4 Iran_CHL
20.8 Steppe
15.6 Helmand_BA
14.4 Anatolia_Chalcolithic
5.0 Early_Mongolia
4.8 Semitic

24% R1a

Target: Iranian_Persian_Fars
Distance: 0.4484% / 0.00448431
59.8 Iran_CHL
17.6 Steppe
7.0 Anatolia_Chalcolithic
6.8 Helmand_BA
5.8 Semitic
3.0 Early_Mongolia

6% R1a


Target: Iranian_Kurd_Kordestan
Distance: 0.6598% / 0.00659816
44.2 Iran_CHL
28.8 Anatolia_Chalcolithic
15.8 Steppe
6.4 Semitic
3.6 Helmand_BA
1.2 Early_Mongolia

20% R1a

Target: Iranian_Azeri
Distance: 0.7033% / 0.00703316
44.2 Iran_CHL
26.2 Anatolia_Chalcolithic
15.6 Steppe
8.4 Early_Mongolia
3.0 Semitic
2.6 Helmand_BA

16% R1a

Curious one
12-06-2021, 02:57 PM
Arya kelimesinin kökeninden ziyade zaman içindeki evrimi daha çok dikkatimi çekiyor benim. Bu arada, muhtemelen tesadüf ama Arya kelimesinin Orta Farsçada aldığı form olan Er (e'si uzun okunur) ile Türki dillerdeki adam ve kişi manalarındaki er kelimesi (rekonstrükte edilen Proto-Türkçede e'si uzun okunur) arasındaki ses ve mana benzerliği dikkatimi çekiyor. Malum, birçok kavim adı aynı zamanda adam ve kişi manasında oluyor, bir yandan da Türki dillerin İrani dillerden çeşitli yollarla çok eski devirlerden beri kelime aldığı da biliniyor, soru şu: erken Türki dillere veya direk Proto-Türkçeye er kelimesi kendisine Arya kelimesinden gelen Er diyen Orta Farsça ya da ona benzer bir İrani dil konuşan birileri tarafından o kişilerin erken Türki gruplarca asimile edilmesi yoluyla mı aktarıldı ve bu yolla Türki dillerde adam ve kişi manası kazandı? Kronoloji uyuyor, Orta Farsçanın erken devirleri Proto-Türkçeyle zaman olarak kesişiyor (konuşma dilinde Eski Farsçadan Orta Farsçaya geçiş daha Ahameniş İmparatorluğu devrinde olmuştu).

PT dilinde olduğu varsayılan İrani alıntılar sayılırken mevcut Türki dillerdeki sözcükler geçmişsel elemeden geçirilmeden sayılır, eğer eleme yapılırsa PT diline kadar giden sözcük sayısı epey azalır.Bunu sağlayan kelimelerde net bir fikir vermez çünkü ya kelimenin gayet açık bir Türki etimolojisi vardır ya da kelime varsayılan İrani telaffuzlarla farklılıklar gösterir.Bu yüzden PT dilinin İrani veya herhangi bir HA dilinden alıntılar taşıdığına (belki çok az) şahsen inanmayan biriyim.

Er kelimesine gelirsek, sesli harfin PT'de uzun olarak rekonstruk edildiğini görmedim,heralde é ile gösterilen ince e ile karıştırdınız.Üstelik ér sözcüğünün gayet belli bir etimolojisi var.Olmak,tam olmak,olgunlaşmak anlamında ér- kopula terimdir ve ét- fiiliyle aynı kökenden büyük ihtimal é- kökünden gelir.Er kişi anlamı olgun tam olmak üzerinden bir yan anlamdır.

https://www.nisanyansozluk.com/?k=er-

PT dilinin 500-0 BC arası konuşulduğu tahmin ediliyor en geç milat başında ayrışmaya başlamıştır.Bu aralıkta ahameniş dili İran'ın batısıyla sınırlıydı PT ise Sibirya ve Kuzey Orta Asya civarında bulunuyordu o yüzden AHA>PT etkileşimi beklenmedik olur.

M4VER1CK
12-08-2021, 07:55 PM
Sintashta oranı daha yüksekse (Yagnobieler vs dışında) neden kuzey avrupa halklarına benzerlik oranları Türklerden daha az ?

Liquid
12-09-2021, 01:04 AM
Sintashta oranı daha yüksekse (Yagnobieler vs dışında) neden kuzey avrupa halklarına benzerlik oranları Türklerden daha az ?

Do you mean modern Iranians?

M4VER1CK
12-09-2021, 01:41 PM
Evet. Günümüz iran platosunun yerli halkı.

Onur Dincer
12-09-2021, 09:44 PM
PT dilinde olduğu varsayılan İrani alıntılar sayılırken mevcut Türki dillerdeki sözcükler geçmişsel elemeden geçirilmeden sayılır, eğer eleme yapılırsa PT diline kadar giden sözcük sayısı epey azalır.Bunu sağlayan kelimelerde net bir fikir vermez çünkü ya kelimenin gayet açık bir Türki etimolojisi vardır ya da kelime varsayılan İrani telaffuzlarla farklılıklar gösterir.Bu yüzden PT dilinin İrani veya herhangi bir HA dilinden alıntılar taşıdığına (belki çok az) şahsen inanmayan biriyim.

Er kelimesine gelirsek, sesli harfin PT'de uzun olarak rekonstruk edildiğini görmedim,heralde é ile gösterilen ince e ile karıştırdınız.Üstelik ér sözcüğünün gayet belli bir etimolojisi var.Olmak,tam olmak,olgunlaşmak anlamında ér- kopula terimdir ve ét- fiiliyle aynı kökenden büyük ihtimal é- kökünden gelir.Er kişi anlamı olgun tam olmak üzerinden bir yan anlamdır.

https://www.nisanyansozluk.com/?k=er-

PT dilinin 500-0 BC arası konuşulduğu tahmin ediliyor en geç milat başında ayrışmaya başlamıştır.Bu aralıkta ahameniş dili İran'ın batısıyla sınırlıydı PT ise Sibirya ve Kuzey Orta Asya civarında bulunuyordu o yüzden AHA>PT etkileşimi beklenmedik olur.

Bahsettiğim e harfinin üzerinde uzun okunduğunu belirten yatay çizgi var. Proto-Türkçede uzun sesliler de olduğu yönünde genel bir kabul var zaten akademide.

Evet, Farsça Proto-Türkçeden fazla uzakta konuşuluyordu. Zaten ciddi bir teori geliştirmekten ziyade spekülasyon yapıp değişik ihtimallerin de mümkün olabileceğini düşündürmek amacım.

The Angel's Advocate
01-26-2022, 08:13 PM
Hint-İran kökenli insanları ırksal açıdan gruplandırmak amaçlı ortaya çıkmış bir terim olsa da ekoller 1800'lerde dilleri gruplandırmaya başlayınca Hint-Avrupa terimi türedi ve Avrupalılar da Aryan ırkıyla anılmaya başlandı. Zamanla politik nedenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle terim anlam değişikliğine uğradı. Etimolojik olarak da kökeni yüksek ihtimalle Sanskritçe yani Avrupalılarla doğrudan alakalı bir terim değil.

Azadmard101
01-30-2022, 02:21 PM
En son G25 DNA örneğine sahip olan bir arkadaşımdan bir test sonucu aldım ancak resmi bir kaynak bulamadığım için size sormak ve öğrenmek istedim. Aynı zamanda İlber Ortaylı gibi isimler Aryan medeniyetini İran'a mal ediyor, madem Aryan denilen kavim Avrupalı, neden Avrupalılarla bağdaştırılmıyor ve İran halkları bunu kabul ediyor (Yeniyim, kusura bakmayın)

Target:Iranıan(Persian)
Distance:1.0854%/ 0.01085392
82.4 Copper-
Bronze_Age_Iranian
12.8 RUS_Sintashta_MLBA
4.8 Proto_Turkic

Selam. Umarım sorunuza yeterince yardımcı olabilmişimdir. Türkçeyi çok iyi konuşamadığım için özür dilerim.

"Aryan" kelimesi ilk olarak iki dilde onaylanmıştır. Bunlar Avesta dili ve Sanskritçe dilidir. Bunların ikisi de Hint-Avrupa dilleridir, ancak diğer Hint-Avrupa dillerinde "Aryan" kelimesi için hiçbir soydaş doğrulanmamıştır. Bu doğrulanmış soydaş eksikliğinden gözlemlediğimiz şey, bunun yaygın bir Hint-Avrupa kelimesi olmadığıdır, yani Aryan ve Hint-Avrupa aynı şey değildir. Aryan kelimesini diğer dillerle ilişkilendirmeye yönelik girişimler var, ancak bunlar akademik camia için tatmin edici olmadı.

Bu kelimenin kökeni için birkaç teori var. Birincisi, Hint-Avrupa dilidir, ancak diğer dillerle tatmin edici akrabalıkların olmaması nedeniyle bunu pek olası bulmuyorum. Diğer iki teori, bu kelimenin Hint-İran dillerinin BMAC alt yapısından kaynaklandığı ve kelimenin Ural halklarından kaynaklandığı ve bir ekzon olduğudur. Bu teorilerin her ikisi de, herhangi bir somut kanıtın yokluğunda, eşit derecede muhtemeldir. Aryan kelimesinin BMAC kökenli olduğunu varsayan teori, bu kelimenin Neolitik İran kökenli popülasyonlardan kaynaklandığı anlamına gelir. Aryan kelimesinin Ural kökenli olduğunu varsayan teori, Aryan kimliğini yayanların Ural halklarıyla teması olan Bozkır halkları olduğunu ima eder. Ancak, herhangi bir kanıt olmadan, herhangi bir varsayımda bulunamayız. Bildiğimiz tek şey, bu kelimenin ilk kez Sanskritçe ve Avestaca konuşanlar tarafından kullanıldığı ve bu da bir tür ortak Hint-İran kökenine işaret ediyor.

Peki bu kelime Avrupalılar ve Nazilerle nasıl ilişkilendirildi? Bunun nedeni, Arthur De Gobineau adlı bir Fransız adamın Persepolis'teki harabelere olan takıntısıdır. Oymaların bir Aryan halkından bahsettiğini gördü, ancak böyle görkemli kalıntıların Avrupalı olmayanlar tarafından yapıldığına inanamadı. Böylece, Aryanların Avrupalı olduğu ve Kuzey Avrupalıların İran ve Hindistan'a göç ettiği teorisini yarattı. Bu elbette doğru değil, çünkü Corded Ware kültürü bile Nordik değildi, dolayısıyla Sintashta ve Andronovo da gerçekten olamazdı.

Uzak bir ortak dilsel köken dışında, Hint-İranlılar ve Avrupalılar arasında neredeyse hiçbir ortak nokta yoktur. Ben kendim bir İranlı olarak Avrupalılarla ilişki kurmayı reddediyorum ve bazı yurttaşlarımın Avrupa'ya olan takıntısını anlamaya başlayamıyorum. Yalnızca kanıtlara dayanarak, Aryan kelimesi yalnızca Hint-İrancadır. Kızılderililer arasında bu kelimenin şimdi sadece dini bir anlamı var, ancak bazı çok eski metinler bir zamanlar etnik bir anlamı olduğunu ima ediyor. İranlılar arasında bu eski etnik anlamı korudu ve İran kelimesinin kendisi "Aryanların Ülkesi" anlamına geliyor.

Umarım bu yardımcı olur ve Türkçe yazmaya çalışırken yaptığım hatalar için özür dilerim.

Azadmard101
01-30-2022, 02:24 PM
I forgot what I was going to say here lmao

Serdar Varol
02-01-2022, 10:03 AM
İran'da avrupai genler taşayan Sintashta_MLBA'sı yüksek olan Yagnobi tarzı bazı azınlıklar var, Türki özellikleri yok.


Aryan tabiri Hint-İrani halkların kendileri için kullanmış olduğu tarihi Arya tabirinin Batı dillerine uyarlanmış biçimidir. Batı dillerinde modern devirde dilbilim çalışmalarının yoğunluk kazanmasıyla bugün Hint-Avrupa dediğimiz dil ailesinin ve bu dil ailesine ait dilleri konuşan halkların genel adı olarak da kullanılmaya başladı Aryan, ama bugün onun yerine Hint-Avrupa tabiri tercih ediliyor.

Hint-Avrupa dillerini konuşan bütün halklarda değişen miktarda Doğu Avrupa'daki Geç Kalkolitik/Erken Bronz devir Pontik-Hazar stepi ve civarındaki gruplardan (örneğin Yamnaya kültürü) kökene rastlandı antik ve modern DNA çalışmalarında. Bunun bir istisnası Hint-Avrupa dillerinin Hititçe ve Luvice gibi Anadolu kolunu konuşan gruplar olabilir, onların en azından bir kısmında step miksi olmadığı anlaşılıyor antik DNA çalışmalarından. Tüm bunlardan ve ayrıca dil ve arkeoloji çalışmalarından Hint-Avrupa dillerinin en azından Anadolu kolu haricindeki kollarının ortak atasının Geç Kalkolitik/Erken Bronz devirde Pontik-Hazar stepi taraflarında konuşulduğu anlaşılıyor.

Hint-Avrupa dilleri bu kadar erken devirlerden itibaren Avrasya ve ötesindeki çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından ve çeşitli başka dil ailelerini konuşan halklar da sonradan Hint-Avrupa dillerini konuşan halkların topraklarına yayıldığından tüm bu yayılmalar sırasındaki çeşitli karışımların sonucunda Hint-Avrupa dilleri konuşan halklar diğer dil ailelerini konuşan çeşitli halklarla değişen miktarlarda karışmışlar ve Hint-Avrupa dili konuşanların topraklarına sonradan yayılan çeşitli dil ailelerinden halklar da Hint-Avrupa dilli halklarla değişen miktarlarda karışmışlar. O yüzden erken Hint-Avrupalılara ait Pontik-Hazar step kökeni bugün Hint-Avrupa dilli olsun, Ural dilli olsun, Bask dilli olsun, Kafkasya yerli dil aileli olsun, Türki dilli olsun, Afro-Asyatik dilli olsun, Buruşaski dilli olsun, Dravid dilli olsun, Moğol dilli olsun, çok çeşitli dil ailelerinden dilleri konuşan halklarda ve bu halklarla karışan diğer halklarda değişen oranlarda mevcuttur. Zaten günümüzde Avrasya ve diğer pek çok yerde halklar ekseriyetle kendilerine komşu olan halklara yakınlar genetikte dil ailelerinden bağımsız olarak bu ve benzeri karışımlar neticesinde. Bugün o yüzden çok kısıtlı coğrafyalarda konuşulan dil aileleri hariç hiçbir dil ailesinin konuşanları için homojen bir genetikten bahsedemiyoruz. Yani örneğin bugün Hint-Avrupa dilli halkların homojen bir genetiği olmadığı gibi, Türki dilli halkların da homojen bir genetiği yok, iki grup da aşırı derecede heterojen genetikte.


Üzgünüm ancak yazdıklarınızın var olan olguyla uzaktan yakından ilgisi yok. Büyük ölçüde siyasi amaçla bir yalan uyduruluyor. Bu yalan sanki gerçeklikmiş gibi, referans alınıp bütün batı entelijansiyasında aynı şey papağan gibi tekrarlanıyor, binlerce kez. Sonra bu masal sonsuz kez tekrar edildiği için gerçeklik sanılıyor. Sizde bu masalları doğru sanıp tekrar ediyorsunuz. Kendiniz bakın verilere kendiniz, kendiniz inceleyin. Spreadsheatler internette.

1. "Hint-Avrupa" teorisi bir köken teorisidir. Yani "Hint-Avrupa" dil ailesinden konuşan halkları kökenlerinin bir olduğu iddiadır. İddia budur. Önce bunu bileceğiz. İddia Avrupalılar, Hint-İranilerin dillerine etki ettiler, değiştirdiler değil. Veya tersi. Böyle olsa başka şey konuşuruz. Ama bu değil.

2. Bu iddianın nasıl bir safsata olduğunu gösteren bir sürü antik örnek var.

Saidu Sharif_S7722.E1.L1 örneği, Shahr_I_Sokhta_BA2_S8726.E1.L1 örneği, Shahr_I_Sokhta_BA3_S8728.E1.L1 örnği, Namazga_DA381 örneği. Bunlar mükemmel Hint-İrani örnekleri. Birisi Kuzey Pakistanda, bir diğeri Doğu İranda, bir diğeride Türkmenistan-İran sınırında. Bu 3 örnekteki Kuzey ve Güney Avrupalılık % 0. Sıfır sıfır. Bu örneklerin yaşı iddia olunan Hint-Avrupa ayrımından sonra. Hani nerede köken birliği. Yok. Neden Güney ve Kuzey Avrupalılık olmak zorunda. Çünkü Avrupalılarda Güney ve Kuzey Avrupa toplamı % 65lerde seyrediyor. Avrupa dilinin kaynağı % 99 European Hunters Gathereres. Neden diğer coğrafi işaretler değil. Çünkü diğer coğrafi işaretler Hint-Avrupa dili ile değil başka dillerle birebir örtüşüyor. Bugün konuşanların taşıdığı oranlardan anlıyoruz. Antik Altay Türkçe ve Fin-Ugorca, Kafkasyalılık Kafkas halkları, Güney Avrupalılık (Anadolu Avrupa Neolitik Çiftçileri) Hattiler, Hurriler, Basklar ...

3. Güney Sibiryadaki veya Pontik bozkırlardaki Sintasha, Yamnaya, Andronovo, Srubna ....kültürlerinin ne dili konuştuğunu bilmiyoruz ? Bu kültürlerin "Mongoloid" olmadıkları düşünülerek otomatikman Hint-Avrupalı ilan edilmesi zaten safsata. Ve yapılanda bu. Bunun ötesinde hiç bir delil yok. Güney Sibirya'daki kültürler kendi içinde benziyor. Bunların Batı Avrupa'daki hiç bir kültürle bağlantısı yok. Dahası bölge bir kere Mongoloid olmayan ve Hint-Avrupa dili konuşmayan Türk ve Fin-Ugor halklarının sahası. En önemlisi ise bu sahadaki kültürlerin zaman içindeki genetik yolculuğunu takip edebiliyoruz. Sonuç, ne İranilere ne Avrupalılara çıkıyor. Sadece İskitlere ve Hunlara çıkıyor. Yani Türklere çıkıyor.

Size ANE oranlarını yazayım. Sintashta_Rise386 % 13,52, Sintashta_Rise395 % 12,82, Srubnaya_I0232 % 11,45, Srubnaya_I0354 % 32,25, Srubnaya_I0423 % 13.55, Srubnaya_I0430 % 9,6, Yamnaya_I0231 % 15,83, Yamnaya_I0443 % 13.6, Yamnaya_Rise522 % 18.89, Yamnaya_Rise548 % 16,21, Andronovo_Rise500 % 13,72, Andronovo_Rise503 % 11,95, Andronovo_Rise505 % 12,18

ANE kimdir ? Her ANE barındıran kişi Türk değildir. Ama ANE, Türkçenin ve Fin-Ugor (Samoyedler hariç) dillerinin kaynağıdır. Baykal gölünün batı kanadındaki Malta Buret ve Afontova Gora örnekler % 100 ANE. Bazı Türkler ve Ugorlar "Hint-Avrupalıalrın" taşıdıklarının 10 katı ANE taşıyorlar. En fazla ANE taşıyan halkları sıralayın ilk 20'de Türkler ve Ugorlar var sadece. Şimdi kim diyebilir ki Yamnaya, Sintasha, Srubna Türk değildir. Kimse diyemez. Bunlar kesin "Hint-Avrupalıdır" da diyemez. Çünkü Srubna'da veya Sintasha'da .... olupda Proto-Türklerde olmayan hiçbir genetik özellik yok.


3. Konuyu etraflıca incelemediğiniz için anlamadığınız veya yanlış anladığınız şey. Bugün Gedmatch hesaplayıcılarda model aldığımız coğrafi işaretler (belli genotipler), neolitik öncesi son buzul devrindeki yalıtımla oluşmuş. Bu farklılaşmanın nedeni bu. Fenotipik farklılaşmada tamamen bunun eseri zaten. Hintliler Hintliye, İngilizler İngilize boşuna benzemiyor. Bu yalıtımların sonucu olarak ortaya çıkan genotiplere neolitik öncesinde dünyanın her yerinde % 100'e yakın saflıkta pek çok örnek varken (AG-2, Ajvide52, Ajvide53, Ajvide59, Ajvide70, Anzik, Gokhem7, Ire8, LaBrana, Malta-1, Motala, Motala12, Otzi, ), sonraki çağlarda karışmalar başlıyor. Bugün topluluklar genel olarak böyle değil (Halen yalıtımlı yaşayan kabileler hariç). Yani İranilere Sintasha etkisi yok. Benzerliğin nedeni o değil. Sintashadaki yaşamış şahsın 100 atasından 13 tanesi, İran coğrafyasından gelme, başka bir anlatımla. İranlılar Sintasha'dan gelmiyor. İranlı Avcı toplayıcılar (bu İrani demek değil) Sintasha'ya gitmiş. South Central Asian (North İndian) genotipinin kaynağı Pontik Bozkırlar değil, İran (belki Kuzey Hindistan).ANE'nin kaynağı Baykal gölünün batısı, Eupepean Hunters Gatherers'ın kaynağı Baltıklar (veya İskandinavya) .... İraniler Sintasha'ya benziyor. Benzer. Türklerde benziyor. Finlilerde benziyor.... Sintasha'da Kafkasyalılık var. Güney Sibiryalılık var, İranililik var. Ama Sintasha'da Güney Avrupalılık'da var. Kuzey Avrupalılık'da var. İsmini başta verdiğim Hint-İran kültürlerinde var mı Güney ve Kuzey Avrupalılık. Yok. % 0. Yani % 100 İranlılara ve Hintlilere ait olduğunu bildiğimiz kültürlerdeki İranlılar ve Hintliler Sintasha'dan gelmediler. Onlar İranlı ve Hindistanlı. Neden bu antik kültürlerle kıyaslıyorum. Çünkü mesela Kuzey Afganistan ve Tacikistan'daki İranilerin son 1500-2000 yılı Türklerin içinde, Türk devletlerinde geçiyor. Böyle antik örnekler muazzam gösterge. Son 2000 senedeki karışımı elimine etmiş oluyorsun.

Sintasha veya Srubna ile ilgili genetik olarak söyleyebileceğimiz şey Moğol, Çinli, Hintli, Sami, Afrikalı, Tunguz, Eskimo, Amerika yerlisi, Japon, Koreli, Güney Doğu Asya, Fars olamayacağıdır. Türk mü, Bulgar mı, Macar mı, Finlimi, Eston mu, Almanmı, Slav mı, Tacik mi, Arnavut mu .... Bugünkü verilerle kesin bir şey kimse söyleyemez.

Varsayalım şöyle oldu. Sintashada veya Yamnaya da veya Srubnada; İranlılık, Kuzey Avrupalılık, Güney Sibiryalılık, Kafkasyalılık var mı ? Hepsi de var. Bu bileşenler varsa. Bunlar İran veya Avupa dili konuşuyor olabilir mi ? Olabilir. Bu kültürlerden çıkan bir grup, Hint-İran'a veya Avrupa'ya gidip oradakilerin dilini değiştirmiş olabiir mi ? Olabilir. Avrupalılarda tarihte görmediğimiz bugün bile çok çok az gördüğümüz (en çok olanda % 10 civarının altında, bazıları %1-2) Hint-İraniliğin, Hint-İranilerde görmediğimiz Avrupalılığın nedeni bu olabilir mi. Olabilir. Ama o zaman köken birliği olmaz ki. Hint-İraniler demeli ki Avrupalılar bizim dilimizi değiştirdi. Nasıl CEzayirliler Fransızca konuşuyor. Öyle. Veya Avrupalılar. Eğer böyleyse Hint-İranilerin eski dilini tahmin edebiliriz. Dravid diliydi. Çünkü Neolitik İran örneklerinde Güney Hindistanlılık çok yoğun. Ama Avrupalıların değiştiyse, bütün Kuzey Avrupa'yı saran Avrupa Avcı Toplayıcılarının eski dili neydi ? Bunlardan hiç mi kalmadı. Kuzey Avrupalılardaki Kuzey Avrupalılık oranı % 65 ile % 40 arasında değişiyor. Onları uzun boylu, uzun kaslı, sarı saçlı, açık tenli yapan genotip bu zaten. Neden dünyanın hiç bir yerinde Kuzey Avrupalılara benzeyen bir fenotip yok. Nedeni bu. Çünkü Avrupalı Avcı toplayıcıların çocukları bunlar. Kuzey Avrupa+GüneyAvrupa toplamı Kuzey Avrupalılarda % 70. Kafkasyalılığıda katarsan % 90. Kuzey Avrupalılar genetik çeşitliliği en az olan topluluklardan. Germenler yekten birbirinin aynısı. Slavlar çok benzer. Ama sanki bütün dünyadan toplanmışlar gibi hikaye yazılıyor. Yok böyle bir şey. Genetik çeşitliliği dünyadaki en yüksek topluluk Türkler. Yamnaya merkezli çizilen haritalara uyan topluluk Türkler.

4. Hint-Avrupa dili ile alakalı en erken bildiğimiz şey. Hitit ve Mitanni. M.Ö. 2000. Öncesi yok. Ve Hitit ve Mitanni'den önce de Anadolu'da "Hint-Avrupa dilinin olmadığı. Anadolu'nun bilinen en eski dilleri Hattice ve Hurrice. Her iki dilde grameri Türkçe gibi. Hint-Avrupa dilleriyle uzaktan yakından alakası yok.

5. Yagnobilerin Türki özellikleri yokmuş. Nasıl güleceğim bilemedim. Aç bak Kuzey Afganistandaki bütün İranlıların genotiplerine (Tacik, Hazara, Yagnobi, Shungnan, Rushan ...) sonra birde Farslara bak.

6. Bırakın "Hint-Avrupa" köken teorisini, dil teorisinin bile nasıl bir absürtlük olduğunu okuyacak herkese kendilerinden kanıtlayım. "Hint-Avrupa" dili sayılan Sanskritçe aynı zamanda Türkçe gibi eklemeli dildir. "Hint-Avrupa" dili sayılan Farsça, Tacikçe deki sözdizimi (syntax) "Hint-Avrupa" dilleri gibi değil Türkçe gibidir. Gramere değil temel kelimelere bakıyoruz mu dediniz. Swadesh 100 listesinde İsveççe ile Yunancanın benzerliği Türkçe ile Sümerce kadar (34 kelime). İlk ikisine akraba demeyene ne diyorlar, son ikisine akraba diyene ne diyorlar. Bu konulara çok mesai harcıyorum. Gördüğüm şeyi söyleyeyim. Bu dil olayları tam bir safsata. Diller arasındaki ilişkiler çok daha karmaşık ve sürekli. Bu sürekliliğin hızı da sabit değil. Birisi birinden bir kelime alıyor. Zaman içinde veren unutuyor. Verdiğinden tekrar alıyor başka manayla.... Gerçekten bir köken birliği varsa bu asla M.Ö. 3000 falan olamaz. En az 50.000 yıllık meseleler. Her benzerlik köken birlikteliğini gerektirmiyor. Afrika'da Türkçe gibi grameri olan diller var. Afrika-Türk hipotezimi üretelim şimdi.

7. Sonuçlanmış bütün antik örneklere ve bugünkü halkların genetiklerine bakıyorum. Bütün makalelere bakıyorum. Bilimde yapacağın şey veriyi okumaktır. Burada yapılan metot ise veriyi okumak şeklinde değil. Varsayılan "Hint-Avrupa" dil ailesi üzerinden kabul edilen ortak kökeni açıklayacak bir çözüm bulmak. Aslında bir hikaye uydurmak. Minareyi çalan kılıf hazırlarmışya, minareyi çalmışlar kılıf uydurmaya çalışıyorlar şimdi. Yamnaya'dan sağa sola çizilen okların, oluşturulan haritaların bütün dayanağı bu. Uydurduğun hikayeyi bir çok veri veri çürütüyor. Ona kimse bakmıyor. Bu bilim falan değil.

8. Yapılan hatalardan biri de şu. 2000 yıldır Türklerin içinde yaşadığını bildiğimiz, çok az nüfusu olan toplulukların (Yagnobiler, Rushanlar ...) bugünkü genetiklerinden yola çıkarak kimler kimler ne yapılmaya çalışılıyor. Ne hikayeler yazılmaya çalışılıyor. İyi o zaman bizde Misherlerden (Türk bunlar) yola çıkalım. Bütün Kuzey Avrupalılar aslen Türktürk diyelim, o zaman. Kuzey Avrupalılık oranı Almanlardan daha fazla. Olur mu böyle saçma şey. İranileri konuşacaksak, tabaki sadece Farsları konuşmayız ama Farslardan uzaklaşamazsın., Farslar hiç yokmuş gibi davranamazsın. Çünkü İranilerin 2 büyük imparatorluğunu kuranlar, yazısını yazanlar onlar.... Farslar ANI, ASI, Samilik ve Kafkasyalılıktan ibaret bir millet. Toplamı % 90. ASI en yüksek Dravidlerde olduğu için, daha güneylerinde kimse yaşamadığı için Dravid dilinin kaynağıdır muhtemelen. İrani dillerin kaynağıda % 99 bu ANI (Ancestral North Indian veya South Central Asia). ANI'nın merkezi neresi. Gerek antik gerek bugünkü topluluklardan elde edilen verilerde en yüksek oran bugünkü Kalashlar. Yani Kuzey Pakistan. Sonra Beluçlar. sonra Hintlilerden Makraniler, Punjablar diye sıralanıyor. Dravidlerden Brahuilerde yüksek. Ama onlarda zaten diğer Dravidlerden farklı orada yaşıyorlar. İlla Kuzey Pakistandır demiyorum. Ama Hint-İrani dilinin kaynağı o civar. (Pakistan, Güney Afganistan, Doğu İran)

8. Sonuç : Hintliler ile İraniler, kültür olarak da, genetik olarak da, dil olarak da, coğrafya olarak da, fenotip olarak da ortak tarihleri olan topluluklar. Batı İrandaki İranilerin Samilerle ve Kafkasyalılarla, Kuzey Afganistandaki İranilerin Türklerle, Hintlilerin Dravidlerle yoğun temasları var. Bunu tarihen de biliyoruz. Genetik olarak da görüyoruz. Fenotip olarakda görüyoruz. Arkeolojik olarak da görüyoruz.... Ama Hint-İranilerin Avrupalılarla bir ilgisi yok. "Aryan" kullanımı illaki isteniyorsa Aryan Hint-İranilerin adıdır. Avrupalıların değil.

Onur Dincer
02-02-2022, 05:27 AM
Serdar Bey,

Genetikçi olduğunuzu iddia etmiştiniz daha önce, ama bakıyorum alanınız olmayan dilbilim konusunda çok rahat ahkam kesebiliyorsunuz, hem de yüzyılların emeğini hiçe sayarak. Yerine sunduğunuz şey mevcut dil ailelerinin tarihini onbinlerce yıl önceye çekmek, dil akrabalıklarını bazı yüzeysel benzerliklere göre belirlemek ve örneğin Türki dil ailesinin tarihini en azından binlerce yıl geriye çekip Sümerce ile ilişkilendirmek, siz buna ciddi ciddi bilim diyorsanız bilimin ne olduğunu ve nasıl işlediğini kavrayamamışsınız daha.

Ayrıca burada kimse Aryan aidiyetini Hint-İranilerden başka hiçbir halka atfetmezken sanki öyle bir atıf varmış gibi cevap yazmışsınız. Mevcut Hint-İrani halklardaki düşük de olsa var olan Hint-Avrupa kaynaklı Avrupa genetik bağını da hiçe saymışsınız pet teoriniz için. İddianıza karşı delil olarak bkz. aşağıdaki Sintaşta yani Proto-Hint-İrani, diğer bir deyişle Proto-Aryan oranları:

48249

48250

Daha yüksek Proto-Hint-İrani dolayısıyla Hint-Avrupa kökeni taşıyan Taciklerin sonuçlarını paylaşmadım bile.

Bahsettiğiniz Shahr_I_Sokhta_BA ve Namazga_DA381 örnekleri bulundukları bölgelere Hint-İrani göçlerinden çok öncesinden, dolayısıyla Hint-Avrupa bağlantıları olmaması doğal. Saidu Sharif_S7722 outlier bir örnek, onda Hint-Avrupa ve dolayısıyla Hint-İrani genetik miksi hemen hemen hiç olmamasının bir önemi yok o yüzden (bkz. yukarıdaki ikinci analiz).

İddianızın aksine, en fazla ANE kökeni taşıyan mevcut halklar sıralamasında Türki halklar yok, Amerikan yerlileri çoğunlukta olmakla beraber çeşitli Fin-Ugor halkları ve dağ Tacikleri de var.

48251

Son olarak, lütfen artık somut ve bilimsel delillere dayanan iddialarla gelin, aksi takdirde kendimizi bu forumun bilimsel kalite standartlarına yakışmayan iddiaları cevaplarken buluyoruz.

Onur Dincer
02-02-2022, 01:35 PM
Son olarak, Mongoloid terimini Türki halklar ve Fin-Ugor halkları için sanki egzotik bir şeymiş gibi kullanmışsınız. Halbuki örneğin Anadolu'ya Türki göçünün kaynağı olan Orta Asya stepinin batısının Moğol istilası öncesi Türki halklarından antik DNA örneklerine ve henüz Anadolu yerli miksi taşımayan Anadolu'dan antik DNA Türki örneğine baktığımızda yaklaşık yarı Doğu Avrasyalı, yarı Batı Avrasyalı genetikte olduklarını görüyoruz, yani diğer bir deyişle Mongoloid-Kafkasoid karışımıları yarı yarıya (bu kalkülatörde Hint-Avrupa step örneği Yamnaya, ama Sintaşta da olsa sonuç değişmiyor Doğu Avrasya miktarlarında).

48256

Bugünkü Orta Asya Türki halklarına gelmiyorum bile.

Fin-Ugor halklarında da epey yüksek Doğu Avrasya genetik kökeni taşıyanlar var. Hantı ve Mansi halkları örneğin:

48257

Yine yaklaşık yarı Doğu Avrasya, yarı Batı Avrasya genetiği gördüğümüz gibi, ya da diğer deyişle yarı Mongoloid, yarı Kafkasoid.

Demis
04-07-2022, 09:41 AM
En son G25 DNA örneğine sahip olan bir arkadaşımdan bir test sonucu aldım ancak resmi bir kaynak bulamadığım için size sormak ve öğrenmek istedim. Aynı zamanda İlber Ortaylı gibi isimler Aryan medeniyetini İran'a mal ediyor, madem Aryan denilen kavim Avrupalı, neden Avrupalılarla bağdaştırılmıyor ve İran halkları bunu kabul ediyor (Yeniyim, kusura bakmayın)

Target:Iranıan(Persian)
Distance:1.0854%/ 0.01085392
82.4 Copper-
Bronze_Age_Iranian
12.8 RUS_Sintashta_MLBA
4.8 Proto_Turkic

Steppe mirasından bahsedildiğini düşünüyorum.

Demis
04-07-2022, 08:47 PM
Son olarak, Mongoloid terimini Türki halklar ve Fin-Ugor halkları için sanki egzotik bir şeymiş gibi kullanmışsınız. Halbuki örneğin Anadolu'ya Türki göçünün kaynağı olan Orta Asya stepinin batısının Moğol istilası öncesi Türki halklarından antik DNA örneklerine ve henüz Anadolu yerli miksi taşımayan Anadolu'dan antik DNA Türki örneğine baktığımızda yaklaşık yarı Doğu Avrasyalı, yarı Batı Avrasyalı genetikte olduklarını görüyoruz, yani diğer bir deyişle Mongoloid-Kafkasoid karışımıları yarı yarıya (bu kalkülatörde Hint-Avrupa step örneği Yamnaya, ama Sintaşta da olsa sonuç değişmiyor Doğu Avrasya miktarlarında).

48256

Bugünkü Orta Asya Türki halklarına gelmiyorum bile.

Fin-Ugor halklarında da epey yüksek Doğu Avrasya genetik kökeni taşıyanlar var. Hantı ve Mansi halkları örneğin:

48257

Yine yaklaşık yarı Doğu Avrasya, yarı Batı Avrasya genetiği gördüğümüz gibi, ya da diğer deyişle yarı Mongoloid, yarı Kafkasoid.

Turkic örneklerinin, özellikle Turkic_Ottoman (umarım anlamışsındır), ne kadar Levent Natufian skorluyorlar?

Demis
04-07-2022, 08:49 PM
Turkic örneklerinin, özellikle Turkic_Ottoman (umarım anlamışsındır), ne kadar Levent Natufian skorluyorlar?

Levent Neolithic Farmer buna mı karşılık geliyor yoksa?

Onur Dincer
04-08-2022, 05:04 AM
Turkic örneklerinin, özellikle Turkic_Ottoman (umarım anlamışsındır), ne kadar Levent Natufian skorluyorlar?

TUR_Ottoman örneklerinden Anadolu Rumu miksli olmayanının sonuçlarını alıntıladığın postumda paylaştım zaten, aşağıda Anadolu Rumu miksli olanının sonuçlarını paylaşıyorum, gördüğün gibi bir miktar Levant PPNB (Levant Neolithic Farmer) gösterirken Levant Natufian (Levant Natufian Hunter-Gatherer) göstermiyor.

49100

Demis
04-08-2022, 08:47 AM
TUR_Ottoman örneklerinden Anadolu Rumu miksli olmayanının sonuçlarını alıntıladığın postumda paylaştım zaten, aşağıda Anadolu Rumu miksli olanının sonuçlarını paylaşıyorum, gördüğün gibi bir miktar Levant PPNB (Levant Neolithic Farmer) gösterirken Levant Natufian (Levant Natufian Hunter-Gatherer) göstermiyor.

49100

Anladım, teşekkür ederim