PDA

View Full Version : Madicken01: »Panskandinaviskt språk ›nordiska‹ / ›skandinaviska‹ med ~22 mil talare..NixYO
05-04-2016, 03:09 PM
Madicken01 startade den ganska intressanta tråden Panskandinaviskt språk »nordiska« / »skandinaviska« med ~22 mil talare - Varför inte? på internetforumet Flashback:

https://www.flashback.org/t2467466

Jag anser att svenska, norska och danska bör harmoniseras till ett gemensamt skrivet språk, samt en harmonsisering av det talade språket så det är lite mer likt varandra.
Speciella uttryck kan kvarstå som lokal dialekt.

Varför?

1) Det skandinaviska språket blir större och mer inflytelserikt än hur det ser ut idag.
2) I storleken finns ett bättre skydd från engelskans allt starkare inflytande och dragningskraft på talare av nordiska språk.
3) Det ökar den nordiska gemenskapen.
4) De dialektala skillnaderna är redan så stora inom länderna att Norge i princip har mer än ett språk (stavning, starka dialekter osv). Norrländska och skånska låter ju helt olika dessutom och i en annan tråd nämndes jysk och själländska som mycket olika varandra. Det här är ju redan nästan ett faktum. Varför inte fokusera det som är gemensamt i skriftspråket och sen låta folk tala som de vill i vardagen.

5) Det nya språket skulle göra det mödan värt för finnarna att fortsätta plugga vårt språk. Som det ser ut så kan man förstå att de kanske inte vill lägga energi på detta.

- Det finns säkert flera bra skäl till som jag inte kan komma på just nu.

Jag kan inte se några starka nackdelar förutom kostnad, nationell stolthet (men det är ju ändå mer patriotiskt att vara pan-skandinav än USA-vurmare eller anglofil.)

Klassisk litteratur på respektive språk kan översättas till det nya språket och även finnas kvar på den lokala (numera kallade "dialekten" som fortfarande är fullt begriplig. Dessutom så förlorar ingen skandinavisk litteratur på att översättas sinsemellan - det är ju mest lite stavningsändringar och vokabulärnyp, här och var).

Jag skulle själv vara beredd att lära mig ny stavning och använda ett och annat norskt eller danskt ord om det skulle hjälpa projektet.

Min beräkning av antalet talare är befolkningen i Sverige, Norge, Danmark - ca 20% av Finland samt räknar med intresse från Island och Färöarna. Jag får det till runda slängar 20 miljoner en ansenlig siffra.

Som en jämförelse så finns det 60 miljoner talare av italienska, 40 miljoner talare av polska, 28 miljoner rumänska, 23 miljoner holländska, 11 miljoner grekiska, 10 miljoner tjeckiska, 9 miljoner ungerska.

Vi skulle alltså ta oss ur kategorin med ungrare, albaner, tjecker och greker och komma in i kategorin med bl.a. holländare. För norrmän och danskar är klivet ännu större - de är i en kategori med småspråk som många aldrig ens hört talas om.

Visst - det här är utopia, men varför inte spekulera. Vad tror du om idén?

https://www.flashback.org/sp50905518

Du är verkligen kunnig, och jag gissar att du kan flera skandinaviska språk, inte bara isländska och svenska. Det är just såna kunniga personer som du, som i så fall skulle vara rådgivare på det här projektet.

Jag har inga starka åsikter om de tekniska aspekterna. Jag stödjer bara iden, helt enkelt.

Om vi hade det här skandinaviska språket så skulle ju tex svenskar och islänningar kunna tala med varandra obehindrat. Som det är nu, så är jag tyvärr tvungen att prata engelska med islänningar för jag förstår knappt något alls. Brukade åka hiss med ett gäng islänningar i en kontorsbyggnad - nästan varje morgon. Det var sällan jag ens förstod vad samtalen handlade om. TYVÄRR.

För mig är det här en ideologisk fråga - den praktiska implementationen skulle jag lämna till experterna och jag är ingen expert.

Det viktiga är ju att ha ett språk som kan stå upp mot flodvågen av engelska som sköljer över Sverige och Norden. Det lockar många, och även tvingar ovilliga att använda engelskan i tid och otid. Ni på Island har ju insett att ert lilla språk lätt kan förstöras av större språk och skyddar språket så gott det går. Jag föreslår att vi i Norden går ihop och gör en gemensam ansträngning.-

Det finns t.o.m. infödda svenskar här på Flashback som aldrig bott utanför landet, men påstår att det föredrar engelska framför svenska. Svenskar påstår att de hellre använder engelska datorprogram m.m. även där svenska versioner finns. Det är där vi befinner oss. Fortsätter denna utveckling så går svenska språket samma öde till mötes som vitryska, kazakhiska och andra språk som befolkningen mer eller mindra frivilligt övergivit för ett större språk som ger sociala och praktiska fördelar, mer prestige eller helt enkelt tränger på från alla håll i vardagslivet.
Många tror att det inte kan hända, men det finns otaliga exempel.

I Kazakhstan som sagt, så kan de flesta etniska kazakher inte tala kazakhiska utan talar ryska. Försöken att återuppväcka kazakhiskan är till större delen dödfödda. Visserligen är det praktiskt att tala ryska som är ett stort språk där det mesta finns tillgängligt, och det hjälper med grannrelationerna. Men det är även tragiskt, särskilt eftersom befolkningen är i storleksordning med ett skandinaviskt land och har en unik kultur. Däremot har de nu ett nästan halvdött språk som ytterst få har energi eller vilja att tala, särskilt bland intellektuella i städerna.

Naturligtvis blir man starkt influerad av det främmande språk som man använder. Jmfr svenskar som ständigt läser engelsktalande tidningar, literatur och tittar på engelsktalande TV. Vad händer med deras världsbild? Vad händer med deras nationella identitet? De börjar identifiera sig med det andra landet, medvetet eller omedvetet. Är detta i Sveriges intresse?

Där kan svenskan, norskan osv befinna sig om 40 år. Processen tog under 70 år i Kazakhstan.

Jag vill därför skapa ett större mer robust språk som fortfarande är "vårt" men som kan ha mer litteratur översatt, förenar det nordiska området och höjer språkets status till ett medelstort EU språk i stället för flera småspråk.

Vad tycker ni om hennes förslag?

surbakhunWeesste
05-22-2016, 04:38 AM
Vad är fel med att ha tre olika språk ?

Alla dessa länder är högt utvecklade än många andra länder i världen med mindre eller inga spänningar , och de har påverkat världen. Enligt min mening har de rätt till sitt eget språk systemet även om många säger att det är bara en dialektisk skillnad.

Jag hoppas att detta avsnitt överlever , är mer skandinaviska användare behövs.
Ledsen för min dåliga svenska , det har varit en lång tid som jag talade detta språk .

Mellifluous
05-22-2016, 05:43 AM
Vad är fel med att ha tre olika språk ?

Alla dessa länder är högt utvecklade än många andra länder i världen med mindre eller inga spänningar , och de har påverkat världen. Enligt min mening har de rätt till sitt eget språk systemet även om många säger att det är bara en dialektisk skillnad.

Jag hoppas att detta avsnitt överlever , är mer skandinaviska användare behövs.
Ledsen för min dåliga svenska , det har varit en lång tid som jag talade detta språk .

You can speak Swedish? :O

Paul_Johnsen
05-22-2016, 06:16 AM
Jeg ser ingen gevinst i det du nevner her. Jeg gir pokker i om finnene lærer "skandinavisk", og om andre anser spårket mitt som "innflytelsesrikt". Jeg tviler også sterkt på at det vil øke skandinavisk samhold. Det ville nok heller bety mer hat ("hvorfor skal de fordømte svenskene bestemme hvordan jeg skal skrive eller snakke?" etc).

Videre er det fullstendig navit å tro at nordmenn noensinne kunne stille seg bak innføringen av et felles skandinavisk språk. Vi har allerede to skriftsformer i Norge med et intenst hat mot hverandre. Selv det fungerte ikke, og vi er alle nordmenn. Hvis vi forsøker å ta inn et språk som umiddelbart vil bli anklaget for å være et utslag av svensk "imperialisme", så vil det være helt dødfødt i Norge.