PDA

View Full Version : Turkic Proverbs (atasozleri)Afshar
08-12-2016, 07:33 AM
Just some examples of proverbs in different Turkic languages.
Amazing how they survived over the years without changing much.

Türki. Akıl yaşda, değil baştadır.
Azeri.. Ağıl yaşda deyil, başdadı.
Ağıl başda olar. yaşda olmaz.
Karaç.. Akıl caşda, kartda da tüldü – başdadı.
Kumuk. Yaşda tügül, başda.
Nogay. Akıl yasta tuvıl, basta.
Kırım.. Akıl caşda tuvul baştadır.
Kırgz.. Asıl başdan, asıl taştan.
Özbek. Agl yaşta emas, baştadır.
Uygur Ekil yaşta emes, başta.
Trkmn. Akıl yaşda bolmaz, başda bolar.
Irak……Akıl yaşta dögü, baştadı.
Kosov. Akıl dil, baştadır.

Türki.. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
Azeri.. Anasına bah, gızını al-gırağına bah, bezini al.
Kumuk. Anasına karap kızın al, aşına karap tuzun sal.
Nogay.. Ayagın körip asın iş, anasın körip kızın al
Ayagına kara da kımızın iş, anasına kara da kızını al.
Kazan.. Bakraçına bagıp suvın iç, anasına bagıp kızın kuç
Trkmn.. Enesini görüp gızını al, gırasını görüp bızını al.
Irak….. Kenarına bah bezini al, nenesine bah kızını al.
Astarına bah üzünü al, nenesine (annesine) bah kızını al.

Türki.. Ayağını yorganına göre uzat.
Azeri.. Ayağını yorganına göre uzat.
Karaç.. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat.
Nogay..Yorkanınga köre ayağındı soz.
Kazan.. Ayağıngnı tüşeginge küre suz.
Kırım.. Ayağın corkanınga köre uzat.
Özbek..Karpanga garab ayağını uzat.
Trkmn.. Yorganına göre ayak uzak.
Irak….. Yorğanıva göre ayağıv uzak.

Türki.. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Dlt….. Tag tagka kavuşmas, kişi kişike kavuşur.
Azeri.. Dağ dağa govuşmaz, adam adama govuşar.
Karaç.. Tav tavğa tübemez, adam adamğa tüber.
Kumuk.Tav-cavğa yolukmas, adam adamğa yoluğar.
Nogay.. Tav tavga ılaspasa da, edem edemge ilasar.
Krgız.. Eki too toşulbayt, eki el koşular.
Özbek..Tağ tağga gavuşmaydı, adam adama gavuşadı.
Trkmn.. Dag daga govuşmaz, adam adama govşar.
Irak….. Dağ dağa kavuşmaz, adam adama kavuşu.
Kıbrıs.. Dağ dağa gavuşmaz, insan insana gavuşur.

Türki.. Dost başa düşman ayağa bakar.
Azeri.. Dost başa bahar, düşmen ayağa.
Karaç. Dosung başınga karar, cavung ayağınga karar.
Nogay.. Duşpan ayakka, dos baska karar.
Kazan. Dus başka, duşman ayakka bağar.
Kırım.. Dos başka, duşman ayakka karar.
Özbek. Dost başga, düşman ayagga garaydı.
Irak…. Dost başa bahar, düşman ayağa.
Kıbrıs. Dost başa, düşman ayağa bakar.

Türki.. It ürür, kervan yürür..
Kumuk. İt haplar, kerivan geçer.
Kazan.. It ürür, büri yürür
Krgız.. It üröt, kerben cüröt.
Özbek.. It ürür, karvan yürar.
Trkmn.. It üyrer, kerven geçer.
Irak….. It hürer kervan geçer

Türki.. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit, anla)
Azeri.. Gızım sene deyirem, gelinim sen eşit.
Karaç.. Kızım, sanga aytama, kelinim, sen eşit.
Kumuk..Kızım sağa aytaman, gelinim, sen tıngla
Kazan.. Kızım sınga eytem, kilinim sin tıngla.
Kırım.. Kızım saga aytaman, kelinım sen tıngla.
Özbek..Kızım senga aytaman, kelinim sen eşit.
Kazak.. Gelinim sagan aytam, kızım sen tıngla
Trkmn.. Gızım sanga aydayın, gelnim sen düş.
Tatar.. Kızım sınga eytem, kilinim sin tıngla.
Bkırd.. Kızım hinge eytem, kilenem hin tıngla.
Kkalp.. Kızım sagan aytaman, kelinim sen tıngda.
Kıbrıs.. Kızım sana söylerim, gelinim sen anla