PDA

View Full Version : Genomiczna mapa PolskiWaldemar
01-05-2017, 04:44 PM
Spółka zależna od Inno-Gene SA - Centrum Badań DNA - poinformowała iż konsorcjum pod nazwą ECBiG (Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki), podpisało umowę i otrzyma ponad 100.000.000 PLN na realizację projektu dotyczącego stworzenia Genomicznej Mapy Polski, czyli referencyjnego genomu Polaka.

Zarząd Inno-Gene SA poinformował w komunikacie bieżącym o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. umowy na realizację projektu przez konsorcjum, pod nazwą ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, którego członkiem jest spółka zależna Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dalej CBDNA).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN

Wnioskowany projekt dotyczy wykonania do 10.000 badań całogenomowych (WGS, Whole Genome Sequencing) i stworzenia Genomicznej Mapy Polski, czyli referencyjnego genomu, który będzie wzorcem wykorzystywanym zarówno w celach naukowych, medycznych, jak i komercyjnych. Podobne projekty dotyczące sekwencjonowania populacji mieszkańców prowadzą już USA, Korea Południowa czy Wielkiej Brytanii. Znajomość genomu lokalnej populacji ma ogromne znaczenie w medycynie i farmacji, gdyż umożliwia indywidualizacje leczenia i stosowanie dobranych dawek leków (personalizacja leczenia). W Polsce będzie to pierwszy tak duży projekt dotyczący sekwencjonowania całogenomowego populacji.

Centrum Badań DNA sp. z o.o. jako Partner Biznesowy odpowiedzialna będzie za przetwarzanie danych całogenomowych. Projekt nie wymaga od spółki zależnej wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Dzięki udziałowi w Projekcie CBDNA uzyska nieograniczony dostęp do powstałej infrastruktury i bazy danych IT oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedmieściach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Projekt Genomiczna Mapa Polski, można uznać za przełomowy, gdyż stwarza realną szansę włączenia się polskich naukowców do ogólnoświatowych badań genomów ludzkich. Został on tak skonstruowany by mogli z niego korzystać zarówno przedstawiciele świata nauki, genetycy, lekarze, jak i przedsiębiorcy. Wyniki realizacji projektu będą zatem służyły wszystkim zainteresowanym rozwojem badań genomicznych w Polsce. Jest on szczególnie ważny dla badań podstawowych oraz dla rozwoju nowoczesnych metod stosowanych obecnie w medycynie takich jak np. medycyna personalizowana czy medycyna precyzyjna.

- Projekt ma też istotny aspekt komercyjny, gdyż na podstawie zgromadzonych danych będzie można tworzyć nowe testy diagnostyczne czy profilaktyczne dające podstawę do powstania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw biotechnologicznych - powiedział prof. dr. hab. Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

- Realizacja tak dużego projektu potwierdza nasze kompetencje w segmencie badań NGS (ang. Next Generation Sequencing). Jesteśmy dumni że uczestniczymy w tym projekcie i wzorem innych państw utworzymy nasz własny referencyjny Genom Polaka. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla medycyny, farmacji, jak i świata nauki – dodał Jacek Wojciechowicz Prezes Centrum Badań DNA oraz INNO-GENE S.A.

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/spolka-zalezna-od-inno-gene-sa-stworzy-genomiczna-mape-polski,16738?utm_source=devise&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production

Waldemar
02-14-2017, 03:13 PM
Odsetek R-Z280 na podstawie danych z FTDNA...
https://s23.postimg.org/fg8yxkxqz/Screen_Hunter_1698_Feb_14_14_08.jpg

https://s4.postimg.org/pzsslcuz1/Screen_Hunter_1701_Feb_14_14_35.jpg

Odsetek R-M458 na podstawie danych z FTDNA...
https://s32.postimg.org/5srjvmacl/Screen_Hunter_1702_Feb_14_14_51.jpg

https://s15.postimg.org/p6yapa8ij/Screen_Hunter_1703_Feb_14_15_00.jpg

Kraje z najwiekszym odsetkiem R-M458 oraz R-Z280
https://s2.postimg.org/yoka2kdex/Screen_Hunter_1704_Feb_14_15_07.jpg

Waldemar
03-06-2017, 09:28 AM
W poszukiwaniu chromosomu Y Mieszka I… Gościem audycji był prof. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-genom-praprzodkow/

"Panie Profesorze, a jakie sa klopoty z tym wszystkim zwiazane, bo rozumiem pierwszy problem to jest taki, ze trzeba znalezc te groby tych ludzi z tego czasu rzymskiego.

(..) te groby juz znalezlismy, to nie jest akurat tak trudne (...) Juz mamy 100 osob z tego okresu przeselekcjonowane (...)"

Waldemar
03-06-2017, 10:52 AM
Updated results...
https://s7.postimg.org/yeev3txbv/Screen_Hunter_1731_Mar_06_14_46.jpg

Waldemar
03-14-2017, 10:40 AM
https://s2.postimg.org/9sj9jg6zt/Screen_Hunter_1750_Mar_14_10_40.jpg

M458
https://s8.postimg.org/9cf9rp5j9/M458.png

Z280
https://s8.postimg.org/nwwcmj0hx/Z280.png

I2a-Din
https://s8.postimg.org/pywu0ryh1/I2a_Din.png

Waldemar
03-21-2017, 09:17 AM
Stworzymy referencyjny genom mieszkańca Polski, czyli coś, co będzie odpowiednikiem metra z Sčvres w genetyce - zapowiada prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej otrzymali grant wart 105 mln zł na zbadanie genomu standardowego mieszkańca Polski. To pierwszy taki projekt w kraju i jeden z pierwszych na świecie. Naukowcy zbadają genomy 5 tysięcy statystycznych Polaków, by stworzyć obraz genetyczny populacji.

https://s14.postimg.org/hx0dnn2u9/58cc27463adec_o.jpg

http://plus.nto.pl/wiadomosci/a/powstanie-wzorzec-polaka-genetyczny,11895582

Tomenable
03-23-2017, 04:56 PM
In English: https://www.put.poznan.pl/cn/node/994


On 22 December 2016 in the National Centre for Research and Development (NCBR) a contract for creation of genetic map of Poland was signed.

The map will be created as the initial venture of companies–winners of 2015 tender to support projects listed on Polish Roadmap for Research Infrastructures.

The European Centre of Bioinformatics and Genomics (ECBiG) Project will be implemented by the Institute of Bioorganic Chemistry of Polish Academy of Sciences in cooperation with Poznan University of Technology and Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Ltd), a company based in Poznan, and is expected to last until the end of 2019.

Professor Jacek Błażewicz, Dr habilitated Eng., the director of the Institute of Computing Science, became the project manager responsible for tasks assigned to PUT.

The total cost of the project is about 104 million PLN, of which 68 million PLN will be subsidised from Polish Roadmap for Research Infrastructures (POIR) funds.