Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 81 to 85 of 85

Thread: Distribution maps of autosomal admixtures in Turkey

 1. #81
  Registered Users
  Posts
  61
  Sex

  Quote Originally Posted by Onur Dincer View Post
  Türkiye'deki Q'ların hepsine birden Orta Asya'dan gelmiştir diyemeyiz, özellikle de bazı araştırmalarda Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Gürcüler, Farslar ve Lübnanlılar dahil bazı çevre halklarda %1'i geçiyor ve kimisinde ikiye ya da daha fazlaya katlıyorken. Cinnioğlu et al. Doğu Anadolu örneklerinin ne kadarı Kürt, ne kadarı Türk bilmiyoruz, ama Kürtlerin çoğunluk olduğunu tahmin edebiliriz örnekleme yerlerinden (alfabetik sırayla): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Doğubeyazıt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Pervari, Sarıkamış, Tunceli ve Van. Q üzerine yapılan genetik çalışmalardan Yakın Doğu'da ve Avrupa'da binlerce yıldır var olan alt dalları olduğu da biliniyor ayrıca.

  "Bu "Orta Asya'dan gelen haplogruplar" da C, O gibi haplogruplar," "Özbeklerin, Uygurların, Kırgızların Y-DNA'sı ortada. R1a, J2, K gibi haplogruplar C, O gibi haplogruplardan çok daha fazla çıkıyor Orta Asya'da" ve "Cinnioğlu'nun yöntemiyle Orta Asya'da araştırma yapsak Orta Asya'daki "Orta Asya haplogrupları" 20-30% civarı çıkar anca" demenizden Cinnioğlu et al.'in hesaplama yöntemini anlamadığınız anlaşılıyor. Cinnioğlu et al. Orta Asya'dan Batı Avrasya Y-DNA haplogrupları da geldiğinin gayet farkında, ama Cinnioğlu et al.'in yazıldığı dönemde Türkiye'deki Doğu Avrasyalı olmayan Y-DNA haplogruplarının hangilerinin yerli, hangilerinin Orta Asya'dan geldiğinin ayırt edilmesini sağlayacak yeterli rezolüsyon ve örnekleme olmadığından (şu an bile ne kadar olduğu tartışılır) Cinnioğlu et al. Orta Asya'dan geldiği kesin olan C ve O'ya odaklanıp onların Türkiye'de çıkan toplam yüzdesini o dönemde mevcut olan genetik çalışmalara göre Orta Asya'da çıkan toplam yüzdeleriyle oranlama yoluyla Orta Asya göçünün Türkiye'deki Y-DNA'lara katkısını hesaplama yoluna gitmiş, dolayısıyla o dediği <%9'a Batı Avrasya Y-DNA haplogrupları da dahil (zaten Cinnioğlu et al.'e göre Türkiye'deki C ve O toplamı %1,5). Ama Cinnioğlu et al.'in bu hesabı günümüz ortalama Orta Asya Y-DNA genetiğinin 1000 yıl önce Anadolu'ya gelen Oğuz/Türkmenlerin Y-DNA genetiğini temsil edebileceği varsayımına dayanıyor. Cinnioğlu et al. çalışmasının yazıldığı döneme (2003-2004 yılları) göre anlaşılabilir bir varsayım, sonuçta o devirde bırakın antik DNA çalışmasını, doğru düzgün modern otozom çalışması bile yoktu ilgili coğrafyalar hakkında.

  Antik DNA mevzuuna gelince, Amasya Oluz Höyük'te 11. yüzyıla ait Oğuz/Türkmen mezarlığı bulundu bundan birkaç yıl önce, hatta iskeletlerden birine kafatası rekonstrüksiyonu bile yapıldı, o iskeletler Oğuz/Türkmen antik DNA'sı için bulunmaz kaftan. Ayrıca 11. yüzyıl ve hemen öncesindeki yüzyıllara ait Kazakistan'daki Oğuz Yabguluğu topraklarından Oğuz/Türkmen mezarları var, onlardan da örnek alınabilir. Osmanlı'nın ilk sultanları ve Ertuğrul Gazi'den de örnek alınabilir, ama onların yaşadıkları devir ve şartlara bakılırsa yerlilerle karışmış olma ihtimalleri yüksek.

  Oluz Höyük buluntuları hakkında:

  https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/...s02ETbso0IZ1qQ
  Q haplogrubu ilginç bir haplogrup. Ama ben yine de önemli bir kısmının Orta Asya'dan geldiği düşüncesiydeyim.

  Çalışmada "yüzde 9 altı" dediğinden ve çıkan Doğu Avrasya haplogruplarının da toplamının yüzde 7 civarı olduğunu (N dahil) düşünürsek bu yine Cinnioğlu'nun hatası oluyor. Çünkü study yanlış yönlendiriyor. Çalışmayı okuyan herhangi biri Doğu Avrasya haplogruplarının Orta Asya haplogrupları olduğunu düşünebilir ki çoğu insan da böyle düşünüyor zaten. Kimse oranların karşılaştırılarak hesaplandığını düşünmemiştir. Her neyse dediğiniz gibi 2003-2004 yılları arasında gerçekten doğru düzgün otozomal çalışma bile yoktu. O yıllarda yapılan çalışmalar çok kıt bilgilerle yapılıyordu.


  Oluz Höyük'te de sadece 1 tane örnek bulundu zannediyordum. Birkaç tane daha iskelet olduğunu bilmiyordum. Ama bildiğim kadarıyla bu oluz höyük örnekleri Selçuklu öncesinden. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Türkmen örnekleri çok önemli. Zaten Osmanlı döneminden 2 örnek var elimizde şu an (%20 ve %40 Doğu Avrasyalı). Selçuklu ve Osmanlı dönemi Türkmenlerin bu ikisi arasında bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Oğuz Yabgu dönemindeki Oğuzlar büyük ihtimal günümüz Kazaklarına yakındı genetik olarak.

  Osmanlı'nın ilk sultanlarının (Osman ve Orhan Gazi) karıştığını düşünmüyorum. Anne tarafları Türk. Osmanlı kaynaklarına göre ilk karışan Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murad. Tabii Orhan ile Osman'ın anne tarafı ne kadar karışmıştır onu bilmiyoruz. Eğer anne taraflarının da türbeleri varsa oralardan da örnekler alınabilir. Açıkçası 1. Murad'dan da örnek alınabilir "mixed sample" olarak. Bize ne kadar yakın olduğunu görmek açısından iyi olur.

 2. #82
  Registered Users
  Posts
  369
  Sex
  mtDNA (M)
  X2e2a
  Y-DNA (P)
  R1b>U152>L2>FGC32041

  Quote Originally Posted by Buhedyar View Post
  Q haplogrubu ilginç bir haplogrup. Ama ben yine de önemli bir kısmının Orta Asya'dan geldiği düşüncesiydeyim.

  Çalışmada "yüzde 9 altı" dediğinden ve çıkan Doğu Avrasya haplogruplarının da toplamının yüzde 7 civarı olduğunu (N dahil) düşünürsek bu yine Cinnioğlu'nun hatası oluyor. Çünkü study yanlış yönlendiriyor. Çalışmayı okuyan herhangi biri Doğu Avrasya haplogruplarının Orta Asya haplogrupları olduğunu düşünebilir ki çoğu insan da böyle düşünüyor zaten. Kimse oranların karşılaştırılarak hesaplandığını düşünmemiştir. Her neyse dediğiniz gibi 2003-2004 yılları arasında gerçekten doğru düzgün otozomal çalışma bile yoktu. O yıllarda yapılan çalışmalar çok kıt bilgilerle yapılıyordu.


  Oluz Höyük'te de sadece 1 tane örnek bulundu zannediyordum. Birkaç tane daha iskelet olduğunu bilmiyordum. Ama bildiğim kadarıyla bu oluz höyük örnekleri Selçuklu öncesinden. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Türkmen örnekleri çok önemli. Zaten Osmanlı döneminden 2 örnek var elimizde şu an (%20 ve %40 Doğu Avrasyalı). Selçuklu ve Osmanlı dönemi Türkmenlerin bu ikisi arasında bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Oğuz Yabgu dönemindeki Oğuzlar büyük ihtimal günümüz Kazaklarına yakındı genetik olarak.

  Osmanlı'nın ilk sultanlarının (Osman ve Orhan Gazi) karıştığını düşünmüyorum. Anne tarafları Türk. Osmanlı kaynaklarına göre ilk karışan Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murad. Tabii Orhan ile Osman'ın anne tarafı ne kadar karışmıştır onu bilmiyoruz. Eğer anne taraflarının da türbeleri varsa oralardan da örnekler alınabilir. Açıkçası 1. Murad'dan da örnek alınabilir "mixed sample" olarak. Bize ne kadar yakın olduğunu görmek açısından iyi olur.
  Cinnioğlu et al. çalışmasında Doğu Avrasya Y-DNA haplogruplarından Orta Asya Y-DNA haplogrupları diye bahsedilmesi okuyanlarda kafa karışıklığına yol açıyor, yukarıdaki postlarımdan birinde bahsettiğim gibi, ama bu terminoloji hatası yaptıkları hesaba etki etmemiş, o bakımdan sıkıntı yok yani. N Y-DNA haplogrubundan bahsederek daha yapıcı bir eleştiri getirdiniz Cinnioğlu et al. çalışmasına, Cinnioğlu et al. çalışmasının yazıldığı dönemde Türkiye'deki N'lerin ne kadar Orta Asyalı, ne kadar Doğu Avrupa bağlantılı olduğu tam kestirilemediğinden Cinnioğlu et al. çalışması Doğu Avrasya Y-DNA haplogruplarını baz alan hesabına N'yi dahil etmemiş, bugün olsa ederdi, zira artık Türkiye'deki N Y-DNA haplogruplarının Orta Asya bağı net bir şekilde anlaşıldı. Sizin de belirtiğiniz gibi, genetik bilimi ve teknolojileri o devirden bu yana çok ilerledi ve artık antik DNA'ların baz alındığı çalışmalar yapılmalı bu konuda.

  Oluz Höyük Oğuz/Türkmen mezarlığında yatanların örnek toplamak için tam da aradığımız tarzda iskeletler olduğunu düşünüyorum, sonuçta Anadolu yerlileriyle karışmış olma ihtimallerinin çok düşük olduğu bir devirdenler (11. yüzyıl). Osmanlı devri bu konuda çok geç, Rum Selçuklu devri ise erken yüzyılları (örneğin, 11. ve 12. yüzyıllar) için tercih edilebilir. Ama yine de daha sonraki dönemlerden de Türk/Müslüman örnekleri toplanabilir kıyaslama yapmak için. Tabii aynı dönemlerin Rumlarından da örnek alınabilir. Ne kadar çok örnek, o kadar iyi.

  Orhan Gazi'nin annesinin tam Orta Asya kökenli olduğu tartışmalı, tarihi verilerden bir Anadolu Türk beyinin kızı olduğu anlaşılıyor, ama o beyin anne soyu da hiç belli değil sonuçta. Osman Gazi'nin annesinin kim olduğu belli değil. Ertuğrul Gazi için annesi Hayme Hatun deniyor ama Hayme Hatun'un kökeni hakkında doyurucu bilgi yok. Ertuğrul Gazi'nin erkek atalarının anneleri hiç bilinmiyor zaten.
  Last edited by Onur Dincer; 08-01-2018 at 07:06 PM.
  Hidden Content

  Y-DNA: R1b>L51>L151>P312>U152>L2>Z41150>DF90>FGC14641>FGC 32041; Nigde, Turkey
  mtDNA: X2e2a; Drama, Greece
  Maternal Y-DNA: R1a>Z93>Z94>Y40>YP294>YP4866; Razgrad, Bulgaria
  Father's mtDNA: T2b; Nigde, Turkey
  Paternal grandfather's mtDNA: H2a1; Nigde, Turkey
  Maternal grandfather's mtDNA: H5; Razgrad, Bulgaria
  Father's maternal Y-DNA: R1b>L51>L151>P312>U152>L2>Z41150>DF90>FGC14641>FGC 32041; Nigde, Turkey

 3. The Following User Says Thank You to Onur Dincer For This Useful Post:

   Theodore Gavras (09-04-2018)

 4. #83
  Registered Users
  Posts
  9
  Sex

  Güzel çalışma.
  Last edited by Temir; 11-16-2018 at 10:26 PM.

 5. #84
  Registered Users
  Posts
  668
  Sex
  Location
  Trabzon Turkey
  Y-DNA (P)
  L-M317

  Cuba Vietnam
  Muhtemele. Q lar agırlıkla Dogu avrasyalıdır. Ama ozellikle batı anadoludaki C lerin agırlıklı bolumu boncuklu hoyugunde de bulunun neolotik donem C-v20 yı de içermesi muhtemeldir. Bu alt grubun yası baslı basına K makro hablogrubu kadardır (45000 yıl). Ve bariz batı avrasylıdır.

  Nler agırlıkla dogu avrasylıdır.

  Asıl cozulmesi gereken R1a ve R1b olmak uzere diğer HG lerin dogu ve orta asylı alt gruplarının agırlıklarıdır.

  Hem antik hem modern kadar orta asy ornegi var ki bunları cimarmak zor degil Sorun cinnioğlu nun makalesinin alt dallarını bilemememiZ. Kisisel sonuclarda da diğer HG lerde r1b-M73 haricinde bariz ortak olan altdallara rastlamdım. H bariz çingene veya guney asyalı. Orta asyalı HG ler muhtemelen 15-20% arasındadır. Kaz daglarında ve yoruk ocaklarında bu oran muhtemelen cok fazladır.

 6. #85
  Registered Users
  Posts
  323
  Sex
  Location
  Europe
  Ethnicity
  Sephardi
  Nationality
  Turkish
  mtDNA (M)
  H14b
  Y-DNA (P)
  E-M84

  Quote Originally Posted by Anabasis View Post
  Muhtemele. Q lar agırlıkla Dogu avrasyalıdır. Ama ozellikle batı anadoludaki C lerin agırlıklı bolumu boncuklu hoyugunde de bulunun neolotik donem C-v20 yı de içermesi muhtemeldir. Bu alt grubun yası baslı basına K makro hablogrubu kadardır (45000 yıl). Ve bariz batı avrasylıdır.

  Nler agırlıkla dogu avrasylıdır.

  Asıl cozulmesi gereken R1a ve R1b olmak uzere diğer HG lerin dogu ve orta asylı alt gruplarının agırlıklarıdır.

  Hem antik hem modern kadar orta asy ornegi var ki bunları cimarmak zor degil Sorun cinnioğlu nun makalesinin alt dallarını bilemememiZ. Kisisel sonuclarda da diğer HG lerde r1b-M73 haricinde bariz ortak olan altdallara rastlamdım. H bariz çingene veya guney asyalı. Orta asyalı HG ler muhtemelen 15-20% arasındadır. Kaz daglarında ve yoruk ocaklarında bu oran muhtemelen cok fazladır.
  ftDNA sayfasında public haplogroups diye yeni bir bölüm var. Ellerindeki datayı ülkelere göre bölmüşler. Size toplayabildiğim kadarıyla oradaki Türkiye bayraklı örneklerin dağılımını veriyorum. Tabii ki ülkenin nasıl belirlendiğini bilmiyorum (adres, köken). Ama yine de bazılarının etnik türk olması kaçınılmaz. En önemli sorun Rusya'nın altdağılımı görememiz. Bu Rusyalılardan birçoğu Türki dil konuşanlar yada kafkas olabilir.

  R=68
  Q=19
  T=16
  O=4
  L=35
  J=293
  I=23
  G=98
  E=49
  C=8
  A=1
  N=14

  N'ler de şöyle dağılmış:
  haplogroup TR aynı gruptaki diğer ülkeler
  N-M231 1 TR karisik ana grup
  N-PH106 1 TR 1 hırvat
  M-P89 2 TR sadece orta asya

  N-CTS6380 1 TR 1 Bosna, 3 Rus
  N-Y3192 4 TR 70 Rus, 9 ortaasya
  N-L665 1 TR 6 fin
  N-VL67 1 TR 1 erme., 2 Rus
  N-VL85 1 TR 1 Rus

Page 9 of 9 FirstFirst ... 789

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 07-29-2017, 01:19 PM
 2. Replies: 15
  Last Post: 08-30-2016, 01:49 PM
 3. Distribution maps of PaleoCalc K11 components
  By Passa in forum Autosomal (auDNA)
  Replies: 8
  Last Post: 01-09-2016, 10:52 PM
 4. Replies: 3
  Last Post: 09-30-2013, 08:22 AM
 5. Eupedia autosomal maps
  By alan in forum Autosomal (auDNA)
  Replies: 0
  Last Post: 09-15-2013, 08:49 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •